Kategorier
Alt og ingenting

Dette skjer i DKK vinter og vår 2024

Tina Johnsen Hafsaas klatrer Signe Krimpen (9-/9) på Bergflødt. Foto: Kyrre Buxrud
Tina Johnsen Hafsaas klatrer Signe Krimpen (9-/9) på Bergflødt. Foto: Kyrre Buxrud

Invitasjon til årsmøte onsdag 21. februar kl.19.00 og foredrag med Tina Johnsen Hafsaas

Årsmøtet er på Klatreverket Drammen.

Her er innkalling med dagsorden og (etter hvert) lenke til dokumentene.

Først tar vi et effektivt årsmøte for å sikre god og demokratisk drift av klubben, inkludert valg og planlegging. Dagsorden og dokumenter ligger på dkk.no. Har du innspill til saker eller har anledning til å bidra i arbeidet i styret eller andre roller, så send en epost til postkasse@dkk.no.

I foredraget på årsmøtet har vi slått på stortromma og får et foredrag med Tina Johnsen Hafsaas. Hun har i flere år vært Norges beste internasjonal konkurranseklatrer, med en 4. plass i verdenscupen blant annet. Hun gikk i høst 8c+ på klippe, og hun har viktige budskap knyttet til å utvikle seg som klatrer og håndtere alvorlige skader og ulykker. Hun er også trener for Nordens beste juniorklatrere i Kolsås Klatreklubb og vet det meste om å utvikle seg som klatrer.

Klatring for barn og ungdom

Klubben samarbeider med Klatreverket Drammen om barne- og ungdomsgrupper. Nå er vinterens og vårens grupper i gang, men er det flere barn og unge som ønsker å begynne så er det bare å kontakte Klatreverket Drammen. Medlemskap i DKK gir også rabatt på disse gruppene.

Junior- og konkurransegruppe

Klubben har treninger for unge klatrere som vil trene for konkurranser og for ungdom over 15 år som vil utvikle seg som klatrere ut over det som finnes av tilbud på Klatreverket. Dette er en av de største og beste felles utviklingsmiljøene i landet. Vi er nærmere 20 klatrere fra 11 til 20 år, med utøvere i nordisk toppklasse og unge klatrere som bare syns det er gøy å utvikle seg. Det er organisert trening tre ganger i uka. Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis det er aktuelt å satse på konkurranser eller utvikle seg etter og ut over Klatreverkets barne- og ungdomsgrupper.

Østlandscup med konkurranse i Drammen lørdag 9. mars

Også i år blir Østlandscup et høydepunkt for barne- og ungdomsklatringen i Drammen. I år blir det en buldrekonkurranse 8. mars på Klatreverket Åssiden. De siste tre årene har mer enn 100 unge deltatt på dette populære arrangementet. Deltakere opp til 18 år melder seg på ostlandscup.no. Dette er en uformell og morsom konkurranse hvor resultatet er underordnet innsatsen, og hvor man også kan være med fra 9-årsalderen.

Vi trenger også dugnadsinnsats fra klatrere/foreldre for å følge opp ut utøvere, for drift av sekretariat og kiosk. Si fra til Frode.Gustad@energima.no hvis du har mulighet. Foreldre og utøvere i konkurransegruppa får egen påmelding til dugnad.

Fellesklatring for voksne

Torsdager kl.20 på Klatreverket er det fellesklatring (primært for voksne og eventuelt eldre ungdommer). Det vil være en fin anledning til å bli kjent med andre klatrere, få prøvd seg i et trygt miljø og utvikle seg til en bedre klatrer. Det er ikke instruksjon, så hvis du er helt fersk eller har glemt alt er det sikrest å ta et innekurs.

Innføringskurs i naturlig sikret klatring

1 og 2 juni får vi arrangert innføringskurs i naturlig sikret klatring for de som ønsker å gå fra inne- og bolteklatring til å kunne klatre på egne sikringer. 6 plasser hver dag, så får vi se om det blir et eller to kurs. Pris 600 kroner. Påmelding til frode.gustad@energima.no

Uteklatring og samling på Tverråsen

Vi planlegger flere utekvelder for å fremme klatring i området, for å skape et miljø for uteklatring, og for å fremme den flotte klatreføreren som ble utgitt i fjor høst. Vi planlegger også en samling ved Goliaten i Finnemarka for å fremme utvikling av Tverråsen. Dette er et flott område med stort potensiale for nye flotte linjer og eventyrklatring i toppklasse.

Datoer og andre detaljer kommer vi tilbake til. Følg med på vår facebook-konto og nettside.

Minner om klatrefører

Klubben utga i oktober 2023 den nye klatreføreren for Drammensgranitt, som favner klippeklatringen rundt Drammen fra Asker til Kongsberg, og som har 1400 ruter på 40 klatrefelt. Klubbens medlemmer kan kjøpe den for 390 kroner i vår nettbutikk på dkk.no

Klatreforbud på grunn av vandrefalk

Husk klatreforbud på grunn av fredet fugl på Askfjell og høyre del av Gullaug fra 1. mars til 15. juli. Det er stort sett hekkende vandrefalk på disse to klippene, og det er svært viktig at de ikke forstyrres av klatrere. Det kan for det første ødelegge hekkingen, medføre politioppfølging av de som bryter forbudet, og skape problemer for tilgang generelt.

Kategorier
Alt og ingenting

Innkalling årsmøte 2024

Drammen klatreklubb innkalling til årsmøte for 2024

21. februar kl.19 på Klatreverket Drammen

Saker

Det lenkes til dokumentene når de er ferdig behandlet i styret.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten        
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. ev. beretning fra kontrollutvalget
  4. ev. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Endring i klubbens lover i tråd med NIF lovnorm             
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Ettersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:
  1. Styre med leder, nestleder og minst fem styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder og ett medlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 14. februar, men vi har også en åpen runde for å komme med innspill og diskutere planer som siste sak. Eventuelle forslag sendes postkasse@dkk.no

Etter årsmøtet: Foredrag med Tina Johnsen Hafsaas, Norges beste kvinnelige konkurranseklatrer og en av tre norske kvinner som har klatret 8c+.

Kategorier
Alt og ingenting

Klatrefører for Drammensområdet

Ny fører for det mest konsentrerte klatreområdet i landet. 1400 klatreruter og 40 felt. Dekker klippeklatring i hele området, fra Asker til Kongsberg.

Omslaget på klatrereføreren Drammensgranitt. Omslagsbildet er tatt av Tormod Granheim, og viser lokal Hyggen-klatrer Kristen Reagan på Hygge på Mellomveggen.

Føreren utgis av Drammen klatreklubb, i samarbeid med Røyken og Hurum klatreklubb og Kongsberg klatreklubb.

Føreren lanseres 21.10 med en egen fest på Klatreverket Drammen kl.18. Alle interesserte er velkommen. Den kan etter dette kjøpes på nettbutikk.dkk.no, på Klatreverket i Drammen, på Vulkan i Oslo og andre utsalgssteder etterhvert som de bestiller.

Pris: 490 kroner.

Medlemmer av de tre klubbene kan kjøpe for 390 kroner.

Overskuddet fra føreren går til klubbenes arbeid med å vedlikeholde og utvikle klatrefelt i regionen.

Kategorier
Alt og ingenting

Aktiviteter vinter og vår 2023

Vi har fine planer for å klatre inne og ute, for unge og voksne.

Eline Næsheim klatrer Direkterekyl på Bergflødt i Lier, den hardeste ruta gått av norsk kvinne i 2022 i Norge. Hør henne på årsmøtet til DKK.

Invitasjon til årsmøte onsdag 8. mars kl.19.00

Årsmøtet er på møterommet til Klatreverket Drammen. Vi tar et effektivt årsmøte hvor alle kan være med å prege klubbens planer for å styrke klatringen i Drammensområdet.

Etterpå er foredrag med Eline Næsheim. Hun er klubbmedlem og en av landets beste klatrere med den hardeste sportsbestigningen av norske kvinner i Norge i 2022 med grad 9/9+ på Bergflødt, den neste hardeste trad-bestigningen med Electric Avenue, og har de siste årene tatt 2. plass og to 4. plasser i NM i led og buldring. Hun forteller om sine erfaringer, etter at hun startet å klatre først som 20-åring. Dette er hennes første foredrag.

Årsmøtet har ellers de vanlige sakene for å sikre en god og demokratisk drift av klatreklubben, og komme med ønsker og innspill for aktiviteter framover. Hvis du har mulighet til å bidra i styrearbeidet, er det alltid veldig velkommen. Vi trenger kandidater som styremedlemmer, og spesielt som annet kasserer. DKK er en liten og effektivt drevet klubb, og det er lett å få til tiltak hvis man har lyst og ideer. Ta gjerne kontakt med geirarnebore@gmail.com, så vil valgkomiteen følge opp.

Hvis det er saker som ønskes tas opp, så ta kontakt på samme epost.

Klatring for barn og ungdom

Klubben samarbeider med Klatreverket Drammen om barne- og ungdomsgrupper. Nå er vinterens og vårens grupper i gang, men er det flere barn og unge som ønsker å begynne så er det bare å kontakte Klatreverket Drammen.

Junior- og konkurransegruppe

Klubben har treninger for unge klatrere som vil trene for konkurranser og for ungdom over 15 år som vil utvikle seg som klatrere ut over det som finnes av tilbud på Klatreverket. Treningen er tre gange i uka. Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis det er aktuelt å satse på konkurranser eller utvikle seg etter og ut over Klatreverkets barne- og ungdomsgrupper.

Over 120 barn og unge deltok på Østlandscup i april 2022 i Drammen

Østlandscup med konkurranse i Drammen 19. mars

Også i år blir Østlandscup et høydepunkt for barne- og ungdomsklatringen i Drammen. De siste to årene har mer enn 100 unge deltatt på dette populære arrangementet.

Deltakere opp til 18 år melder seg på ostlandscup.no.

Vi trenger også dugnadsinnsats fra klatrere/foreldre som sikrere, for drift av sekretariat og kiosk. Si fra til Frode.Gustad@energima.no hvis du har mulighet. Foreldre og utøvere i konkurransegruppa får egen påmelding til dugnad.

Årets første Østlandscup for barn og unge 4. februar

Dette er en hyggelig topptaukonkurranse hvor man kan delta helt på sitt eget nivå. Første konkurranse i 2023 er i Sandefjord 4. februar, og påmelding er på ostlandscup.no

Fellesklatring for voksne

Torsdager kl.20 på Klatreverket er det fellesklatring (primært for voksne og eventuelt eldre ungdommer). Det vil være en fin anledning til å bli kjent med andre klatrere, få prøvd seg i et trygt miljø og utvikle seg til en bedre klatrer. Det er ikke instruksjon, så hvis du er helt fersk eller har glemt alt er det sikrest å ta et innekurs.

Vi planlegger to utekurs våren 2023

Innføring i flertaulengdersklatring i 29-30 april. Dette er et kurs fra høsten 2022 som ble utsatt fra oktober på grunn av dårlig vær. Det er noen få ledige plasser. Send epost til postkasse@dkk.no hvis du ønsker å delta eller stå på venteliste.

Kameratredningskurs: For klatrere som vil bli trygge på lengre ruter og egne sikringer er det viktig å kunne kameratredning hvis ulykken skulle skje. Også i år arrangerer vi kurs, men vi har ikke landet datoer ennå og må komme tilbake med datoer. For interesse, send epost til frode.gustad@energima.no

Klatring på Hyggen på en utekveld for Drammen klatreklubb

Utekvelder

Fra etter påske inviterer vi til utekvelder på klatrefelt for de som ønsker å bli kjent med klatrefeltene eller andre uteklatrere. Det er nødvendig å kunne klatre trygt selv utendørs, men vi vil ha en godkjent ute-instruktør tilstede for å sikre god HMS og bistand hvis noen er usikre. Følg med på DKKs side på facebook hvor det blir opprettet arrangementer for kveldene. Vi har ikke landet datoer og steder ennå.

Status Klatrefører: Endelig nærmer vi oss

Vi er endelig i ferd med å nærme oss ferdiggjøring av ny klatreføreren for Drammensområdet. Det har vi trodd en stund, men nå er store deler ferdig produsert og resten bør vi få til i løpet av vinteren. Målet er å ha den ferdig til våren, men dette er et seigt og omfattende arbeid, så vi lover ingen lanseringsdato ennå.

Klatreforbud på grunn av vandrefalk

Husk klatreforbud på grunn av fredet fugl på Askfjell og høyre del av Gullaug fra 1. mars

Fra 1. mars til 15. juli er det ikke lov å klatre på de to klippene Askfjell og høyre del av Gullaug på grunn av hekkende vandrefalk.

Rabatter for medlemmer på Klatreverket og VPG.no

Medlemmer av Drammen klatreklubb har tilgang på 10 prosent rabatt på produkter på Klatreverket Drammen og opp til 20 prosent rabatt på VPG.no, så lenge det ikke allerede er større rabatt på produktet. Ta kontakt hvis du er medlem og trenger koden.

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller ønsker

Har du spørsmål eller ønsker, ta kontakt på epost postkasse@dkk.no eller chatt på facebokksiden til DKK.

Kategorier
Alt og ingenting

Aktiviteter høsten 2022

Utekvelder på torsdager i september

Torsdager fra klokken 17 ut september arrangerer vi utekvelder for klatrere som vil bli kjent med felter eller andre klatrere.

 • 15. september: Aron Nedre, et bynært felt like ovenfor skiheisen. Mer info på Aron nedre

Det blir også lagt ut mer info på DKKs facebookside på hvert treff.

Opplæring i klatring på flertaulengdersruter

15-16. oktober (med værforbehold) tilbyr vi medlemmer en innføring i klatring over flere taulengder. Dette er beregnet på klatrere som selv kan klatre med tau, men som er usikre på taulagsrutiner og standplass over flere taulengder. Klubben stiller med profesjonell instruktør. Antall: 6. (Røver)Pris: 400 kroner. Meld deg på til Line.raseg@nmbu.no  så fort som mulig og senest 1. oktober (de første seks får plassene.

Fellesklatring for voksne

Fra oktober starter vi opp igjen med fellesklatring for voksne på tauveggen på Klatreverket Drammen for de som ønsker å bli kjent med andre eller få et miljø og klatre med. Vi har lagt det til klokka 20 fordi det er litt roligere og fordi endel foreldre da har litt bedre tid. Det vil være en fin anledning til å bli kjent med andre klatrere, få prøvd seg i et trygt miljø og utvikle seg til en bedre klatrer. Det er ikke instruksjon, så hvis du er helt fersk eller har glemt alt er det sikrest å ta et innekurs.

Junior- og konkurransegruppe

Klubben har treninger for unge klatrere som vil trene for konkurranser og for ungdom over 15 år som vil utvikle seg som klatrere ut over det som finnes av tilbud på Klatreverket. Treningen er tre ganger i uka, mandag, onsdag og fredag fra kl.17-19. Gruppen består av en gruppe klatrere fra 9 til 18 år, med stor variasjon fra ferske konkurranseklatrere til norgeselite. Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis det er aktuelt å satse på konkurranser eller utvikle seg etter og ut over Klatreverkets barne- og ungdomsgrupper.

Konkurranser for ungdom

I høst er det flere konkurranser for ivrige juniorer som vil prøve seg. Vi anbefaler topptaukonkurransen Østlandscup for unge opp til 18 år. Mer info på ostlandscup.no. Klubben bidrar også til de som vil prøve seg på norgescuper og NM utover høsten.  Påmelding og informasjon til denne og de andre konkurransene på ostlandscup.no.

For barn og unge som vil begynne med klatring

Klubben samarbeider med Klatreverket Drammen om barne- og ungdomsgrupper. Nå er høstens grupper i gang, men er det flere barn og unge som ønsker å begynne så er det bare å kontakte Klatreverket Drammen.

Rebolting på Muserud

I løpet av høsten sørger Drammen klatreklubb for en rebolting av det populære og fine feltet Muserud, hvor det er på tide å bytte ut og oppgradere boreboltene og ankrene. Mulig vi kaller inn til en dugnad for å få ryddet og pusset fram rutene når det er naturlig. Vi har også planer om det samme for Gullaug-klippen.

Klatrefører

Klubbens arbeid med en klatrefører for Drammensområdet, og med over 1300 ruter og prosjekter på et 40-tallsfelt går sin gang, selv om det er forsinket. Vi nærmer oss slutten, men det er fortsatt mulig å sende inn fine bilder og førstebestigninger til postkasse@dkk.no.

Julebord, filmkveld og kanskje treningsinspirasjon?

Dette er en tidlig varsling på at vi håper å få til et fint arrangement til glede og inspirasjon i starten av desember, men foreløpig har vi ikke landet verken program eller dato helt. Men da er det nevnt her.

Har du ønsker eller innspill, eller ønsker å være mer aktiv i klatreklubbem så bare ta kontakt på messenger på facebooksiden vår eller på postkasse@dkk.no.

Kategorier
Alt og ingenting

Årsmøte 24. mars og foredrag for å bli bedre klatrer

Stian Christophersen ga bra treningsinspirasjon på årsmøtet i 2019. Nå er han ute med en ny treningsbok og klar til å inspirere flere.

Årsmøtet er på Klatreverket Drammen klokka 18, fulgt av foredrag med den nå verdenskjente klatretreneren Stian Christophersen etterpå.

Årsmøtet er viktig for å sikre en god og demokratisk drift av klatreklubben, og komme med ønsker og innspill for aktiviteter framover. Hvis du har mulighet til å bidra i styrearbeidet, er det alltid veldig velkommen. Ta kontakt hvis det kan være aktuelt, eller du har andre ønsker for saker på årsmøtet med leder Geir Arne Bore på geirarnebore@gmail.com.

Rett etter årsmøtet vil Stian Christophersen, kjent fra den internasjonale boksuksessen Klatrebibelen fortelle om praktiske øvelser for å kunne bli en bedre klatrer på alle nivåer. Stian har NM-gull, vært landslagstrener og trent verdenscupfinalister, er den mest brukte fysioterapeuten for klatrere på Østlandet, og førstebesteg i fjor også en 9a-rute, en av de vanskeligste noensinne gått først av norske klatrere.

Kategorier
Alt og ingenting

Aktiviteter vinter / vår 2022 

Velkommen medlemmer av DKK og foresatte til nytt klatreår og årsmøte 24.3

Klubben har flere aktiviterer for alle som vil klatre inne og ute, for unge og voksne. 

Årsmøte 24. mars kl.18.00 med spennende foredrag

På Klatreverket Drammen, fulgt av foredrag med den nå verdenskjente klatretreneren Stian Christophersen etterpå.

Årsmøtet er viktig for å sikre en god og demokratisk drift av klatreklubben, og komme med ønsker og innspill for aktiviteter framover. Hvis du har mulighet til å bidra i styrearbeidet, er det alltid veldig velkommen. Ta kontakt hvis det kan være aktuelt, eller du har andre ønsker for saker på årsmøtet, med leder Geir Arne Bore på geirarnebore@gmail.com.

Rett etter årsmøtet vil Stian Christophersen, kjent fra den internasjonale boksuksessen Klatrebibelen,  fortelle om praktiske øvelser for å kunne bli en bedre klatrer på alle nivåer. Stian har NM-gull, vært landslagstrener og trent verdenscupfinalister, er mye brukt fysioterapeuten for klatrere, og førstebesteg i fjor også en 9a-rute, en av de vanskeligste noensinne gått først av norske klatrere.

Klatregrupper for barn og ungdom

Klubben samarbeider med Klatreverket Drammen om barne- og ungdomsgrupper. Nå er vinterens og vårens grupper i gang, men er det flere barn og unge som ønsker å begynne så er det bare å kontakte Klatreverket Drammen.

Fritidskortet til Drammen kommune gir refusjon på 1000 kroner 

Fritidskortet gjelder nå også for treningsgruppene for barn og unge på Klatreverket Drammen. Også Asker kommune og Lier kommune har en slik ordning. Ordningen refunderer 1000 kroner av treningsavgiften for unge opp til 18 år, ikludert på klippekort/halvårskort. Ordningen er i ferd med å endres siden regjeringen har sluttet å støtte den, men den gjelder ihvertfall for første halvår. Følg oppskriften på Drammen kommune sine nettsider: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/fritidskortet/refusjon/

Junior- og konkurransegruppe

Klubben har treninger for unge klatrere som vil trene for konkurranser, og for ungdom over 15 år som ellers vil utvikle seg som klatrere ut over det som finnes av tilbud på Klatreverket. Treningen er (opptil) tre ganger i uka. Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis det kan være aktuelt å satse på konkurranser eller utvikle seg etter og ut over Klatreverkets barne- og ungdomsgrupper.

Østlandscup med konkurranse i Drammen 2. april i regi av DKK

Nå starter den populære barne- og ungdomsklatrekonkurransen Østlandscup opp igjen, og klubben planlegger å være arrangør på en av konkurransene satt til 2. april. Vi håper det lar seg gjøre, og håper flest mulig barn og unge har lyst til å delta på topptaukonkurransen og at foreldre kan stille på dugnad den dagen.

Påmelding og informasjon til denne og de andre konkurransene på ostlandscup.no.

Hvis du er foreldre til et barn som vil være med, og du selv kan bidra som sikrer eller noen av de praktiske oppgavene, så send en epost på postkasse@dkk.no

Fellesklatring for voksne

Torsdager kl.20 på Klatreverket er det fellesklatring (primært for voksne og eventuelt eldre ungdommer). Det vil være en fin anledning til å bli kjent med andre klatrere, få prøvd seg i et trygt miljø og utvikle seg til en bedre klatrer. Det er ikke instruksjon, så hvis du er helt fersk eller har glemt alt er det sikrest å ta et innekurs.

Kameratredningskurs dagskurs 24.april og 8. mai.

For klatrere som vil bli trygge på lengre ruter og egne sikringer er det viktig å kunne kameratredning hvis ulykken skulle skje. Vi arrangerer et grunnleggende dagskurs på disse viktige teknikkene for å kunne hjelpe en skadet klatrepartneri en vegg. Det er åtte plasser hver dag, og vi har også fått med oss Røyken og Hurum klatreklubb. Kurset er støttet av Norges Klatreforbund, og kursholder er den erfarne instruktøren Hans Petter Håkonssen.

For påmelding send mail til frode.gustad@energima.no

Påmeldingsfrist 17/4

Gi beskjed hvilken dato som er ønskelig og hvilken klubb man tilhører

Fra inne til ute og utekvelder

Vi ønsker å skape et miljø for klatrere som vil ble bedre kjent på klippene i Drammensområdet, og for de som vil gå fra å være inneklatrer til uteklatrer. Vi kaller inn til møte en torsdag før påske i anledning voksenklatringen, og så kan man få litt tilbakemelding på hva man eventuelt er trygg nok på og hva man trenger å lære. Det sikreste er å ta et sportsklatrekurs utendørs, eller et «fra inne til ute-kurs» som vil bli satt opp av Klatreverket Drammen, men hvis man er trygg nok på egen sikringsteknikk vil vi også ha utekvelder etter påske for å kunne prøve seg i felleskap med andre og med erfarne klatrere. Følg med på DKKs facebookside, og kanskje kommer det et nyhetsbrev til også om disse planene.

Reboltingsdugnad på Muserud

I løpet av våren håper vi å få reboltet to klatrefelt for å gjøre boreboltrutene og toppankrene nye og sikre, og ellers pusse litt opp på feltet så det er best mulig. Planen er å få Muserud reboltet, et av de fine og populære feltene i regionen. Skulle det gå greit, så er det også behov for å pusse opp den venstre delen av Gullaug. Vi har ikke helt landet datoer ennå, men det vil vi melde fra om. Dette er også en god anledning til å lære seg å bolte fra drevne boltere slik at det er sikkert, skånsomt og bare på ruter som det er riktig å borebolte fordi de ikke skal sikres med egne sikringer.

Klatrefører er i ferd med å bli ferdig

Vi gjør ferdig klatreføreren for Drammensområdet, og med over 1300 ruter og prosjekter på et 40-tallsfelt kartlagt og oppdatert gjenstår nå den grafiske produksjonen og kanskje noen bilder og litt ekstra oppdatering. Målet er å ha den ferdig til våren, men det tar litt tid for en liten klubb så vi lover ingen lanseringsdato ennå.

Klatreforbud på grunn av vandrefalk 

Husk klatreforbud på grunn av fredet fugl på Askfjell og høyre del av Gullaug fra 1. mars

Fra 1. mars til 15. juli er det ikke lov å klatre på de to klippene Askfjell og høyre del av Gullaug på grunn av hekkende vandrefalk. I fjor ble ikke dette respektert på Gullaug, og politiet måtte be klatrere fjerne seg. Samme år var det flere egg som ikke ble klekket ut. Vi vet ikke om det er en sammenheng, men frykt for klatrere i veggen kan være en forklaring fordi den hekkende fuglen forlot redet lenge nok til at at fugleungene i eggene døde.

Lykke til med klatringen og bare ta kontakt på epost postboks@dkk.no eller messenger på facebook hvis det er spørsmål eller innspill

Geir Arne Bore

Leder i Drammen klatreklubb

Kategorier
Alt og ingenting

Klubbkvelder på Klatreverket

Foto: Geir Arne Bore

Inneklatring for DKK hver torsdag 20-22 for voksne på Klatreverket Drammen.

Trenger du noen å klatre med, eller vil du bli kjent med nye klatrere? Velkommen til passe uformell fellesklatring. Dette er ikke et kurs, så du må kunne klatre og sikre sikkert. Prøv de nye rutene skrudd av Verkets egen ruteskruer Piotr Szklarz og OL-ruteskruer Adam Pustelnik.