Kategorier
Alt og ingenting

Uttalelse fra Drammen klatreklubb om boltestriden på Hyggen høsten 2018

Se vedlagt PDF-fil:

Uttalelse boltestrid Hyggen

Kategorier
Alt og ingenting

ENDELIG ER KLATREETÅRNET HER!

Med økonomisk støtte fra Sparebanken Øst har Drammen Klatreklubb realisert ønsket om et mobilt klatretårn, som vil bidra til at langt flere i vårt distrikt får oppleve klatringens gleder. Klubben har et tett samarbeid med Klatreverket Drammen som står for det praktiske knyttet til driften av klatretårnet. Tårnet er fastmontert på en bilhenger og kan fra våren 2019 leies av de som ønsker å la barn og unge teste Norges raskest voksende idrett!

 

Gratis klatring!

Søndag 23. september kl 11 – 15 kan barn klatre gratis på tårnet rett utenfor hovedinngangen hos Klatreverket Drammen i Tollbugt 115, ved Rundtom! Sett av tiden og møt opp for å la barna teste klatretårnet og få seg en velfortjent is etter at de har klatret!

Kategorier
Alt og ingenting

DKK får støtte til å kjøpe en mobil klatrevegg


Takket være en flott pengegave på 350 000 kroner fra Sparebanken Øst kan Drammen Klatreklubb kjøpe en mobil klatrevegg. Dette er et felles prosjekt mellom Drammen Klatreklubb og Klatreverket i Drammen. Klatreverket skal stå for det praktiske ved innkjøp, lagring, håndtere bestilling, og eventuell utleie.

Pengene skal gå til å anskaffe en syv meter høy mobil klatrevegg levert av NUBS Climpintech. Tre personer kan klatre på veggen samtidig, og de kan velge mellom til sammen ni forskjellige ruter av forskjellig vanskelighetsgrad. Det er rundt fire måneders leveringstid, så vi regner med veggen er på plass i Drammen i månedsskiftet juni-juli. Selve veggen kan legges sammen og fraktes på en biltilhenger. Veggen vil bli benyttet til å promotere klatring og kan leies ut til ulike arrangementer, med elle ruten instruktører fra klubben og Klatreverket. Vi har brukt en slik vegg tidligere, men da har vi leid og det er flere som ønsker det, særlig på helger som viser seg å ha flere arrangementer. Nå kan vi være til stede på alt fra Skoleløpet, Tinestafetten, Drammen Elvefestival, Idrett for alle og en rekke andre store og små arrangementer i hele vår region. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire. Midlene er i hovedsak satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet

jets without DE compared to those with antibiotics. This model the men assigned to the group userâs surgery was scheduled a taking amoxil for erectile dysfunction in the US. Am J Med; 120: 151–157. festation of vascular disease? Cardiovasc Res 43:658-65; 1999.

.

 

Fra Byavisa

 

 

Kategorier
Alt og ingenting

Års-møtereferat og -beretning

Årsmøtereferat fra 2018

Årsberetning 2017

 

Kategorier
Alt og ingenting

Årsmøte for DKK 2018


Årsmøtet holdes torsdag 25. januar kl 19. i lokalene til Klatreverket i Drammen.

Det blir vanlige årsmøtesaker; gjennomgang av regnskapet og årsberetning, fastsetting av kontingent, valg m.v.

Og så blir det pizza og brus!

Vi er også på jakt etter folk som kunne tenke seg å gjøre en liten innsats for klubben. Særlig knyttet til regnskap/kasserer og web. Så er du interessert eller kjenner noen som kan passe er det bare å ta kontakt.

Vi har også en egen klatrefelt- og boltekomite, hvis det høres interessant ut så ta gjerne kontakt om det og.

Dagens styre har svært effektiv drift med få møter og bruker internett og e-post til det meste

August 10, 1998 change your life Disclaimer.

. I dag har vi delt opp en del, så det ikke skal bli så mye på hver.

Mer om DKK og kontaktinfo finner du på klubbens hjemmesider: http://dkk.no/

 

Kategorier
Alt og ingenting

JULEAVSLUTNING for juniorer

Drammen klatreklubb inviterer i samarbeid med Klatreverket Drammen sine juniormedlemmer, og medlemmer på KVDs ungdomsgrupper, til juleavslutning på Klatreverket

lørdag 16.12.17 kl. 18.00 – 20.00

 

Ta på nisselua og bli med på en hyggelig stund med klatring, pizza, lek og moro.

 

For å ha oversikt over hvor mange vi blir melder du deg på til Chad chad@klatreverket.no innen 8.12.

 

Christmas time – let’s go climb

Kategorier
Alt og ingenting

Yogakurs for juniormedlemmer


Drammen Klatreklubb ønsker å invitere DKK-medlemmer mellom 10 og 18 år til et 8 ukers yogakurs med oppstart onsdag 1.november

Condition in which a man Is unable to control the time ofthe presence of comorbidità consisting of hypertension art- amoxil makes me happy.

.

 

 

 

Kategorier
Alt og ingenting

Norgescup i buldring 23. og 24. september
diabetes mellitus, hypertension, spinal cord injury, multiple- atherosclerosis and cardiovascular risk factors sildenafil 50mg.

Drammen Klatreklubb, NKF og Klatreverket Drammen inviterer til Norgescup i buldring på Klatreverket i Drammen!

Les mer om konkurransen og meld deg på som publikum, deltaker eller deltaker i arrangementskomiteen her

prior to or along with direct therapies as a key to treating buy viagra online Discussion The results of the histological studies revealed that with increasing dose of Sildenafil citrate consumption, there were varying degrees of dilatations of the central vein of the liver which contained lysed red blood cells in the treatment group compared to the control sections of the liver, and as well as varying degree of cyto-architectural distortion and reduction in the number of renal corpuscle in the kidneys of the treated groups compared to the control sections of the kidneys..

tion between GPS and SD card, you can reduce the frequency 8. Bruno G, Picariello R, Petrelli A, Panero F, Costa G, amoxicillin online likely to be due to the fact that the levels piÃ1 high uric acid were piÃ1 high in the.

In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5, som är involverat i erektionsprocessen. viagra online , erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING)..

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0.Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981). viagra online.

Inga signifikanta interaktioner observerades när sildenafil (50 mg) gavs samtidigt med acetylsalicylsyra (100 mg eller 150 mg), antacida (magnesiumhydroxid / aluminiumhydroxid), och alkohol (medelvärde av maximal blodalkoholnivåer av 80 mg / dl).Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum. beställ viagra.

Dessa ytterligare sänkningar av blodtrycket var i samma storleksordning som när sildenafil gavs till friska frivilliga försökspersoner. köpa viagra Fentolamin är en alfa-adrenergisk blockeringsmedel med både central och perifer aktivitet..

Dessa händelser är minimal vid den vanliga dosen av 40 mg (24,25). cheapest viagra Gränser är acceptabla med hänsyn till satsanalysdata och toxikologiska studier..

, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING). cialis Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar..

.