Klatrefører
 

Drammensgranitt er nå utsolgt fra «forlaget»

Opplaget på 2000 bøker er nå tomt!

Det kan fortsatt være førere i butikk eller brukt, men ikke lengre mulig for medlemmer å kjøpe til medlemspris.

Og ikke mulig for butikkene og fylle på i bokhyllene. I Drammen selges boka hos Klatreverket i Drammen, som ligger i Tollbugata 115 på Rundtom og hos DNT Drammen, som ligger i Schwenkegata i Drammen sentrum (Nedre Storgate 10, inngang fra Schwenkegata).

Det ligger en god del førere for enkeltfelt under menyen Klatrefelt. Her ligger også beskrivelser (spesielle hensyn, parkering og adkomst m.m.) og føreroppdateringer for klatrefeltene. For tiden er det beskrivelse av 33 klatrefelt og 14 buldreområder + noe isklatring her.

Noen av disse er også med i Osloføreren.

Drammensgranitt
Vår fører er en solid publikasjon og veiviser i Drammensområdets eldorado av klatremuligheter.

Boka er selvfølgelig i farger, med mange bilder, og beskriver nesten 1000 ruter og buldreproblemer fra området! Boka er på 260 sider og i flott, moderne design, med illustrasjoner og piktogrammer som gjør informasjonen lettforståelig.

Arbeidet med ny klatrefører for Drammensområdet er et dugnadsarbeid fra DKK.

Overskuddet av salget går tilbake til klatreklubben og til klippene i form av nyetablering og rebolting av ruter og felt.

Presentasjon av boka

Til nå har det kommet tre utgaver av Drammensføreren:

2009-føreren
2009-føreren
2003-føreren
2003-føreren
1995-føreren
1995-føreren