Klatrefører for Drammensområdet

Klatreføreren Drammensgranitt er ute igjen i ny og langt større format. 1400 klatreruter på 40 felt i hele det konsentrerte klatreområdet rundt Drammen. Føreren dekker klippeklatring fra Asker i øst til Kongsberg i vest.

Føreren utgis av Drammen klatreklubb, i samarbeid med Røyken og Hurum klatreklubb og Kongsberg klatreklubb.

Føreren kan etter lansering kjøpes på nettbutikk.dkk.no, på Klatreverket i Drammen, på Vulkan i Oslo og andre utsalgssteder.

Pris: 490 kroner.

Medlemmer av de tre klubbene kan kjøpe for 390 kroner.

Føreren oppdateres også digitalt gjennom QR-koder som peker til egne felt-sider på dkk.no hvor vi vil oppdatere informasjon om nye ruter, endringer i tilkomst og parkering eller andre justeringer slik at det blir lett å få oppdatert informasjon.

Dette er fjerde utgave av føreren.

Det ligger allerede en god del informasjon på nettsidene or enkeltfelt under menyen Klatrefelt.

Arbeidet med ny klatrefører for Drammensområdet er et dugnadsarbeid fra de tre samarbeidende klubbene. Den grafiske utformingen er gjort av Tom Atle Bordevik.

Overskuddet av salget skal brukes til nyetablering og rebolting av ruter og vedlikehold av klatrefelt.

Presentasjon av boka

Til nå har det kommet tre utgaver av Drammensføreren tidligere:

2009-føreren
2009-føreren
2003-føreren
2003-føreren
1995-føreren
1995-føreren