Haukeberget

Haukeberget ligger i åsen under Møllerkolten på vestsiden av Kongsberg. Veggen er østvendt, har morgensol og er i skyggen om ettermiddagen. Veggen består av tre sektorer: Gartnerveggen, Veslesvaet og Hylla (fra venstre mot høyre). Det er fremdeles potensiale for flere ruter.

I mai 2010 inngikk Kongsberg Klatreklubb avtale med grunneierne om bruk av Haukeberget i Svartås til klatring og det ble gjort mye arbeid for å rense veggen. Våren 2011 ble det satt opp bolter til toppankere og samtidig ble ruta Slippers boltet.

Etter dette ble feltet for det meste brukt som et topptaufelt frem til 2016. Nå økte aktiviteten, flere ruter kom til og det ble ryddet og pusset ved flere anledninger. Vinteren 2021 ble skogen foran veggen hugget, og det er nå veldig lyst og åpent. Forhåpentligvis vil dette føre til at veggen tørker fortere og at bøss fra trærne uteblir.

Adkomst

Fra Kongsberg: Følg RV 40 mot Kongsberg Skisenter, men følg videre sørover Sandsværveien i stedet for å ta av opp Funkeliaveien.

Etter du har passert Circle K, ta av Svartåsveien og parker på parkeringsplassen vis-a-vis IDEA Barnehage rett før du krysser jernbanen.

Gå over planovergangen og følg sti først nordover, deretter vestover mot feltet

NB! Den gamle parkeringen i Funkeliaveien kan ikke lengre brukes.

Endringer

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.