Engersand


Rett bak bebyggelsen på Engersand er det flere mindre klipper. Bl.a. er det flere flotte riss her.

Parkering
Det er best å parkere langs Mørkveien og så gå til toppen av klippen derfra. Da blir det mindre kontakt med boligene under klippen (som ligger forholdsvis nærme). Anmarsjen er fortasatt svært behagelig!

Spesielle hensyn
Klippen ligger svært nær boligbebyggelse, så det er viktig å ta hensyn. Husk at lyden bærer veldig godt utover fra klippen!

Oppdatering
Fra 2007 (Superrisset):  2007-superrisset