Tofte

Toppen av Tofteåsen er et populært lokalt turmål med vakker utsikt utover sjøen. Åsen kalles kun Tofteåsen lokalt, selv om det heter Toftefjell på kartet. Veggen er lett synlig bak bebyggelsen i Tofte og har minimal anmarsj og vennlig helning, og Toftefolk forteller at det har vært klatret her sporadisk lenge. På slutten av åttitallet var Erik Juriks, Geir Harald Samuelsen og Helge Maakestad på jakt etter lokale klatremuligheter, som førte dem til veggen på Tofte hvor de gikk en del av de naturlige linjene. Sammen med Hjarrand Julsrud ble det sågar oppvisningsklatring her en gang som underholdning på Toftedagene.

Rundt 2007-2008 etablerte André Halvorsen de første rutene som fortsatt er kjent i dag, og disse fikk spredte besøk de neste ti årene. Fra rundt 2019 er det en håndfull Osloklatrere som har stått i spissen for å rense og etablere nye ruter. Mange av rutene er tre taulengder og går opp hele veggen, med en brattere start som slaker veldig av på toppen. Feltet er såpass nyutviklet og lite kjent at det ikke er foreslått noen stjernemarkering på rutene ennå, men de fleste av rutene følger flotte risslinjer i fast og fint fjell. Velsikrede rissystemer i opptil 90 m gjør dette til et fint sted å vedlikeholde kileferdigheter og øve på fjellklatring.

Alle rutene sikres med egne sikringer, med unntak av to korte ruter på en egen vegg øverst. En håndfull ruter på én taulengde har boltet toppanker, fra 2007. Det finnes noen spredte bolter i veggen ellers, med ukjent opphav. Det er ikke tillatelse fra grunneier til bolting per 2023, og det skal ikke settes flere bolter i veggen.

Veggen er sørøstvendt med sol fram til tidlig ettermiddag. Anbefalt retur er langs blåmerket tursti over toppen av åsen, som kommer ned i boligfeltet noen hundre meter sørvest for klippen. NB! Det er viktig å ta hensyn til Hurum brannvesen og Hurum energi når du parkerer og når du klatrer. Ikke gå glipp av Filtvetbolle om du kjører via Jokerbutikken i Filtvet, eller de fine badestrendene i Tofte om du vil ta et bad etter klatringen. Tofte byr ellers på trivelige spisesteder og eget ølbryggeri.

Adkomst

Fra Drammen sentrum, følg skilting mot E18 og Oslo, deretter E134 sørover mot Drøbak. Ved rundkjøringen på Lahell, ta til høyre mot Klokkarstua/ Hyggen på fv. 281, Grimsrudveien, og følg denne helt fram til Tofte. Kjør gjennom sentrum og ta til venstre like etter Statkraft, opp Skoledalen. Følg skilting til Hurum Energi og Hurum brannvesen og parker her. NB! Følg parkeringsoppslag på stedet, og sjekk eventuelle oppdateringer på dkk.no. Alternativ parkering er vis-a-vis Tofte ungdomsskole, et par hundre meter nede i svingen.

Fra Oslo, følg E18 og E6 sørover. Like etter første tunnel etter Tusenfryd, ta av til høyre på E134 mot Drøbak, og etter hvert mot Drammen. I rundkjøringen like etter Oslofjordtunnelen, ta til venstre på fv. 281 og følg skilting forbi Filtvet til Tofte. Du ser klippen på høyre hånd i bakkene ned mot Tofte sentrum. Ta av til høyre opp Skoledalen, 250 m etter bunnen av bakken.

Du kan også ta buss til Tofte fra f.eks. Drammen stasjon eller Røyken stasjon. Det er 800 m å gå fra bussholdeplassen til feltet.

Endringer

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.