Hamre


Skogsklippe med bratt svaklatring, hovedsakelig boltede ruter.

Klippen ble utviklet i 2002 og 2003 i en rivende fart, og byr i dag på et rikt utvalg av i hovedsak boltede ruter på bratt sva.

Et besøk på Hamre kan kombineres med bading i Eikern, eller for de kunstinteresserte, et besøk på Vestfossen kunstlaboratorium.

 

Spesielle hensyn
I følge avtale med grunneier er feltet er stengt i perioden 5. – 31. oktober grunnet jakt.

Det vokser barlind i området. Dette er et totalfredet bartre, som kan bli over 2000 år gammelt, i følge sikre kilder. Dette treet kan lett forveksles med einer. Barlinden har myke nåler i motsetning til einer. Under den sorte pilaren er det 3 små barlinder som vokser frem. Det ligger steiner rundt dem, slik at du ikke skal tråkke på dem. Barlind har svært dårlig tilvekst.

På toppen av klippen og langt til høyre ligger Hamrefjell naturreservat. Formålet med fredningen her er å bevare en klassisk lokalitet med kontaktmetamorfe bergarter og mineraler, der særlig mineralet vesuvian er godt utviklet

Service access of Diabetes. > 150 mg/dlMed 2006; 45:1548-53 insulin administration techniques in aging subjects with NOVA IVF.

. Dette betyr at alle inngrep i grunnen her er forbudt, for eksempel opptenning av bål, risse inn i fjellet eller bolting. Det må presiseres at dette reservatet ligger utenfor «vårt» klatreområde, se vernekartet.

 

Parkering
Under klippen finnes 3 parkeringslommer. To av dem ligger der du får øye på klippen. Den neste ligger 50 meter lenger opp. Sørg for å stå langt ut fra veien. Grunneier tar ut skog, og skogmaskiner er stooooore …

 

Adkomst
Fra Drammen sentrum, følg E134 mot Kongsberg i ca 22 km. Kjør rett frem i rundkjøring ved Eiker Kjøpesenter (fortsatt på E134) og ta av til høyre mot Tønsberg / Vestfossen / Fossesholm Herregård på vei 35. Følg denne veien mot Tønsberg i ca 9 km. Ta av til venstre på grusvei ved Østerut camping, skiltet Hamrekleiva – privat vei. Følg denne veien over ferist og rundt sving, ca 1,5 km, og parker i parkeringslomme når du har fått øye på klippen. Husk å betale bomavgift, for tiden 30 NOK. Antatt kjøretid fra Drammen sentrum er 35 min.

Oversiktskart

Fra parkering, gå til høyre opp bratt sti. Omtrent på toppen av denne går det en sti til høyre. Følg denne inn til klippen.

Hamre-detalj

 

 

Geir Ellingsen klatrer på Hamre. Foto: Anders Johansen.