Lahell

Høykvalitets klippeklatring!

Liker du klatringen på Damtjern bør du nok også sjekke ut klatringen på Lahell

. Klippen domineres av et stort takoverheng på midten

. Noen av de fineste rutene på klippen starter i høyre kant av dette

. Klippen ble reboltet med limbolter på dugnad av DKK i 2004.

Oppdateringer

  • Perfekt i en drøm (7/7+), Tor Doseth Andersen og Geir Norum. Limboltet rute mellom Svik og Kalde fingre.

Spesielle hensyn
Feltet ligger temmelig nær bebyggelse, og Drammen klatreklubb anbefaler klatrerne å holde en lav profil (lite lyd og skånsom parkering).

Parkering
Parkering skal ikke skje i Mørkveien, det er viktig at ingen parkerer i veien opp til klippen. Det forstyrrer fastboende. Parkering er nedenfor europaveien. Kjør mot Hyggen i rundkjøringen, ta første vei til høyre og parkering i enden av veien ved dammen. Gå tilbake til rundkjøringen, og opp veien til klippen

Adkomst
Fra Drammen sentrum følg skilting mot E18 og Oslo, deretter mot Drøbak (vei 23) fra stor rundkjøring på Brakerøya (ved CC kjøpesenter). Fortsett på vei 23 og kjør forbi Gullaug-feltet og videre til rundkjøring etter et par kilometer, og følg skilt til Hyggen. Parkering ifølge anvisning. Så går du tilbake til rundkjøring og opp Mørkveien og inn til klippen på høyre siden. Opptre hensynsfullt siden det bor folk tett på klippen.

Michael R Helgestad på navnløs rute langt til venstre på Lahell. Foto: Tom Atle Bordevik
Michael R Helgestad på navnløs rute langt til venstre på Lahell. Foto: Tom Atle Bordevik