Ovnerud

Ovnerud er en av klippene i området med størst potensiale for nye ruter, sammen med blant annet Tverråsen og Askfjell. Ovnerud ligger rett bortenfor Mellomveggen, men har bare hatt sporadiske besøk av klatrere. Feltet ligger like på nedsiden av hyttene langs Ovnerudveien, så det kreves litt varsomhet både ved klatring og utvikling for å unngå å forstyrre hyttefolket og unngå mulige konflikter. Feltet har fine linjer på stort sett godt fjell, både fine ruter på naturlige sikringer og linjer som vil kreve borebolter. Området består av flere vegger, til dels også i flere etasjer. Mye er vanlig klippevegg, men det nedre området er også svært spennende, med store overheng og egger for eventyrklatrere. Ovnerud.

Adkomst

Fra fellesparkeringen for Hyggenfeltene følg Allegodtveien videre oppover i 400 m til skarp høyresving. Ta turveien til venstre, forbi Mellomveggen og gjennom to skarpe svinger. Før den siste kneika opp til bebyggelsen ta av på sti til venstre. Etter 50 meter er det en bratt klippe, 15-20 meter høy og vertikal. Dette er Hytteveggen. Hylleveggen ligger innenfor og nedenfor. Sektor Nedre Vegg har egen adkomst, se sektorbeskrivelsen.

Endringer

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.