Dokumentarkiv

2024

Protokoll årsmøte DKK 2024

Årsmelding for 2023

Regnskap for 2023

2023

Årsmøtereferat

Årsberetning for 2022, vedtatt på årsmøte 2023

2022

Årsmøtereferat

Årsberetning 2021, vedtatt på årsmøte 2022

2021

Årsmøtereferat

2020

Årsmøtereferat

2019

Årsmøtereferat

 

2018

Årsmøtereferat

Styremøter: 21. februar26

Årsberetning

 

2017

Årsmøtereferat

Styremøter: 9. februar5. april

Innbydelse til Norgescup i september 2017

Arrangementsside for Norgescup i buldring i Drammen 2017

Årsberetning

 

2016

Årsmøtereferat

Styremøter:  11. februar  –  3. mai  –  9. juni1. september

Høringsinnspill til reguleringsplan for rv. 23 Dagslett – Linnes, tverrslag (med kartvedlegg)

Avtale om medlemsrabatt hos Piteraq

Notat etter rådsmøte om ny klatrevegg i Røyken

Samarbeidsavtale med Klatreverket i Drammen

Avtale om forsøk med å henge opp tau for å få til bedre isklatreforhold på Storisen i Heggedal (Hengefoss)

Årsberetning

 

2015

Årsmøtereferat

Styremøter:  14. april  –  16. juni  –  22. oktober  –  10. november

Avtale med UTOM

Høringsinnspill til Kommunedelplan for kystsonen i Røyken

DKK foreslår at stat eller kommunen kjøper opp Ytre Lahell

Oslofjordens Friluftsråd (OFF) avslutter arbeid med sikring av området sørøst for Lahellhomen

Prosjektbeskrivelse for buldrevegg i Buskerudveien 64 (i lokalene til CrossFit Fønix)

Årsberetning

 

1994 – 2014

Årsmøtereferat 2008  –  Årsmøtereferat 2011  –  Årsmøtereferat 2012  – Årsmøtereferat 2013  –  Årsmøtereferat 2014

Prosjektbeskrivelse for ny klatrefører for Drammen og Omegn, 2008

Prosjektbeskrivelse for buldrevegg på Kjøsterud skole, 2007

Fragmenter (om DKK 1994 – 2004)

Prosjektbeskrivelse for ny klatrefører for Drammen og Omegn, 2003

Innbydelse til Norgescup i april 1997

 

Annet

Tilslutningserklæring for Drammen Friluftsforum (2018)

Klubbens lover (2016) (avløser klubbens vedtekter)

Tilslutningserklæring for Forum for natur og friluftsliv (2015)

DKKs buldrevegghistorie 1996 – 2016

 

CRUX – Klubbavisa til DKK (1994 – 2002)

1994-11994-21995-11995-21995-31995-41995-51996-1–  1996-21996-31997-11997-2–  1997-3 –  1997-4 –  1997-årbok –  1998-1 – 1998-2  –  1998-3 –  1998-4 –  1998-konk – 1998-årbok  –  1999-1  –  1999-2  –  1999-3 –  2000-1  –  2000-2  –  2001-1 –  2002-1