Dokumentarkiv

2019

Årsmøtereferat

 

2018

Årsmøtereferat

Styremøter: 21. februar26

. november

Årsberetning

 

2017

Årsmøtereferat

Styremøter: 9. februar5. april

Innbydelse til Norgescup i september 2017

Arrangementsside for Norgescup i buldring i Drammen 2017

Årsberetning

 

2016

Årsmøtereferat

Styremøter:  11. februar  –  3. mai  –  9. juni1. september

Høringsinnspill til reguleringsplan for rv. 23 Dagslett – Linnes, tverrslag (med kartvedlegg)

Avtale om medlemsrabatt hos Piteraq

Notat etter rådsmøte om ny klatrevegg i Røyken

Samarbeidsavtale med Klatreverket i Drammen

Avtale om forsøk med å henge opp tau for å få til bedre isklatreforhold på Storisen i Heggedal (Hengefoss)

Årsberetning

 

2015

Årsmøtereferat

Styremøter:  14. april  –  16. juni  –  22. oktober  –  10. november

Avtale med UTOM

Høringsinnspill til Kommunedelplan for kystsonen i Røyken

DKK foreslår at stat eller kommunen kjøper opp Ytre Lahell

Oslofjordens Friluftsråd (OFF) avslutter arbeid med sikring av området sørøst for Lahellhomen

Prosjektbeskrivelse for buldrevegg i Buskerudveien 64 (i lokalene til CrossFit Fønix)

Årsberetning

 

1994 – 2014

Årsmøtereferat 2008  –  Årsmøtereferat 2011  –  Årsmøtereferat 2012  – Årsmøtereferat 2013  –  Årsmøtereferat 2014

Prosjektbeskrivelse for ny klatrefører for Drammen og Omegn, 2008

Prosjektbeskrivelse for buldrevegg på Kjøsterud skole, 2007

Fragmenter (om DKK 1994 – 2004)

Prosjektbeskrivelse for ny klatrefører for Drammen og Omegn, 2003

Innbydelse til Norgescup i april 1997

 

Annet

Tilslutningserklæring for Drammen Friluftsforum (2018)

Klubbens lover (2016) (avløser klubbens vedtekter)

Tilslutningserklæring for Forum for natur og friluftsliv (2015)

DKKs buldrevegghistorie 1996 – 2016

 

CRUX – Klubbavisa til DKK (1994 – 2002)

1994-11994-21995-11995-21995-31995-41995-51996-1–  1996-21996-31997-11997-2–  1997-3 –  1997-4 –  1997-årbok –  1998-1 – 1998-2  –  1998-3 –  1998-4 –  1998-konk – 1998-årbok  –  1999-1  –  1999-2  –  1999-3 –  2000-1  –  2000-2  –  2001-1 –  2002-1