Klatrefelt

Drammen klatreklubb (DKK) har her lagt ut viktig informasjon om klatrefeltene i Drammen og omegn. Særlig viktig er forholdet til parkering og adkomst. DKK satser også på å legge ut annen nyttig informasjon om feltene. Ellers viser vi til «Drammensgranitt» – klatrefører for Drammen og omegn.

Vi har registrert parkeringsproblemer ved flere av feltene. Dette gjelder særlig på Gullaug, Ytre Lahell og Bera, men stort sett ingen felt er uten utfordringer med hensyn til parkering,  adkomst, støy m.v. Det oppfordres derfor til å ta en kikk innom dkk.no for å sjekke ut forholdene der du skal. DKK jobber aktivt overfor grunneiere, kommuner og andre for å finne fram til gode løsninger som alle kan leve med, og vi oppfordrer sterkt til å vise hensyn til dette. I verste tilfelle risikerer vi stengte felt

Det er viktig for klubben at klatreføreren, som presenterer det som etableres av ruter i vårt område, genererer penger til klubbkassa for innkjøp av bolter etc. Det er jo en forutsetning for etablering av nye ruter og den desidert største inntektsmuligheten for klubben til å drive utvikling av klatrefelt (nye og gamle). Det legges ned en betydelig dugnadsinnsats i dette arbeidet, alt i fra pussing, boring og etablering av stier til kontakt med grunneiere og kommuner. DKK vil derfor at de som ønsker å publisere førere og oppdateringer fra dette området innhenter avtale med klubben.

Vi ønsker også at alle som går nye ruter melder i fra om dette! Vi tar også i mot innspill og merknader om dette og annet omkring klatrefeltene.

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.

Meld inn nye ruter via dette skjemaet.

God tur!

1001625_10151414965360755_111635469_n
Anders Johansen ikke lengre på Micro på Bera. Foto: Tom Atle Bordevik.