Askfjell
125 m høy klippe med både teknisk- og fri-klatring.

Spesielle hensyn
Ikke klatring i perioden 1. mars til 1. august.

Alternativt kan man høre med lokale ornitologer (Norsk Ornitologisk Forening (NOF) – www.birdlife.no – avdeling Buskerud/Drammen) om det hekker fugl i klippene der. Om det er fugl skal den visstnok kun hekke et sted (Ravnfjell/Bergflødt eller Askfjell). Da er det i orden å klatre på den klippen de ikke hekker.

Om man merker pågående fugl (vandrefalk) ved klippen anbefaler vi at man trekker seg unna og venter med klatring til fuglen har forlatt området (normalt midt på sommeren) – det er nok andre steder å klatre i Drammensområdet mens man venter!

Dette må respekteres, ellers kan klippen bli stengt for klatring!

Parkering
Rett etter Kleivdammen (før bommen på Eggevollen) på vei inn mot Eiksetra.

Adkomst
Fra Drammen sentrum følg skilting mot E18 og Oslo, deretter mot Drøbak (vei 23) fra stor rundkjøring på Brakerøya (ved CC kjøpesenter). Følg vei 23 til rundkjøring ved bensinstasjon og ta til venstre mot vei 285 skiltet Hønefoss / Lierbyen. Følg vei 285 og fortsett mot venstre på Vestsideveien (skiltet Egge) i rundkjøring ved Lierbyen. Kjør forbi Egge skole, og ta til venstre på toppen av bakke inn Eikseterveien (skiltet Eiksetra). Følg denne og parker ved Kleivdammen.

Askfjell-oversikt

Følg først traktorspor, deretter sti som etterhvert blir merket, og gå forbi Øvre svarttjern og ned til Askfjell.

Askfjell-detalj
Askfjell i eplebygda Lier. Foto: Anders Johansen.