Sikkerhet

All klatring er forbundet med risiko. Dette gjelder både klatring ute og klatring innendørs i trygge omgivelser. Det er derfor svært viktig å være kjent med faremomentene ved klatring, kjenne sine egne ferdigheter og begrensninger, og ha tilstrekkelig kunnskap om utstyr og bruken av det.

Færre ulykker i klatring er et viktig mål for Norges klatreforbund. Det er det også for Drammen Klatreklubb. På sidene til Klatreforbundet ligger det en del nyttig info om dette.

Klatreforbundet har også lagt ut en del nyttig info om Sikringskort. Sikringskortene er et ferdighetsbevis med ansvarserklæring for klatrere på innendørs klatreanlegg. Kortene har til hensikt å bedre sikkerheten på slike anlegg.

ulykkesregistrering_2

Og husk å registrere hendelser (også nestenulykker er av interesse):

Sikringskort
DKK oppfordrer alle til å følge reglene om sikringskort. Skaff deg Topptaukort eller Brattkort. Og ha det synlig på selen. Mer info på: www.brattkompetanse.no.