Bli medlem

Klubben organiserer klatrere i nedre del av Buskerud og nordre del av Vestfold, og andre som vil støtte vårt arbeid. Folk i klubben legger ned mye dugnadsarbeid, til glede for alle som klatrer her, og et medlemskap anerkjenner dette arbeidet.

Priser medlemskap 2020

150,- for barn og unge (under 20 år, født etter 1/1-99)

300,- for voksne (fra og med fylte 20 år, født før 31/12-98)

Hvordan melde deg inn
Drammen Klatreklubb bruker Min Idrett for innmelding av medlemmer.

For å melde deg inn hos oss må du logge deg på Min Idrett. Husk å oppgi e-post og mobilnr. Og søk opp Drammen Klatreklubb. Og trykke på Send Søknad.

Du får da (etter en liten stund) betalingsvarsel via e-post og/eller SMS. Betal og du er medlem.

Eksisterende medlemmer får e-post og/eller SMS når det er tid for å betale medlemskontingenten (normalt i januar-mars).

Medlemskort
Du kan skrive ut medlemskort fra Min Idrett. Medlemskortet må du vise for å få rabatter der vi har avtale om det.

Min Idrett
Min Idrett er lett å bruke, men lurer du på noe kan du se på Min idrett brukerveiledning.

Medlemsåret
«Medlemsåret» går normalt fra ca 1. mars til 1. mars (etter at medlemskontingenten er blitt fastlagt av årsmøtet). Vi tar selvfølgelig og gjerne i mot nye medlemmer gjennom hele året.

Utmelding
Har du fått betalingsvarsel via e-post og/eller SMS og ikke ønsker å være medlem. Kontakt da den i styret som har ansvar for medlemsregisteret (se under Kontakt).

Syns du det er greit å få slik varsel, men ikke vil være medlem dette året kan du bare droppe å betale, så får du ny regning neste år (blir stående på lista, men ikke som betalende medlem).

———————————————————————————————

Medlemslista i et godkjent datasystem
Det holder ikke lenger med det gamle regnearket vårt. Klatreklubben må føre medlemslista i et godkjent datasystem*, og har valgt å bruke Min Idrett.

*: Norges idrettsforbund – Forskrift om medlemsregister:

§ 2. Krav til føring av elektronisk medlemsliste

Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.

(1) Medlemslisten skal føres i et godkjent datasystem som er sikret mot uautorisert bruk og ivaretar medlemmenes personvern og rettigheter. Idrettslaget er selv behandlingsansvarlig1 for sitt lokale medlemsregister.

(2) NIF er behandlingsansvarlig for Registeret, og skal godkjenne programvare, herunder medlemssystemer som skal utveksle informasjon med Registeret.