Muserud


Populær klippe med variert klatring.

Svært populær klippe, med hovedsakelig lange ruter på 6 og 7-tallet rett under vertikalen. God fjellkvalitet og gjennomgående høy kvalitet medvirker til populariteten, og anleggsmesterne Jørn P. Wikerholmen og Tore Fonn har gjort en super jobb med å pusse fram flere flotte linjer. Disse har også opprettet en god dialog med grunneieren, og den eneste kjøreregelen vi har fått er å ikke klatre til høyre for det gigantiske overhenget til høyre på klippen.

 

Spesielle hensyn
DKK har et godt forhold til grunneier her. Vi ønsker dette også i all fremtid og ber om att det vises god etikk. Fra den første overhengsveggen (lengst mot sør) og mot gården har vi en avtale med grunneier om at det ikke skal utvikles ruter, grunnet sjenanse. Etterlat deg feltet som det var når du ankom og ta med deg all søppel tilbake.

 

Parkering
Det er bom inn til og gjerdet rundt Avinor sitt område (Oslo Kontrollsentral). Men det går fint å gå langs gjerdet (noen meter bortafor) fram til grusveien, og følge veien og stien inn til klippen der som før. Det går sikkert også greit å parkere langs veien eller ved industriområdet der.

 

Oppdateringer
Nye ruter til venstre på feltet:  muserud_venstre

 

Adkomst
Fra Drammen sentrum følg skilting mot E18 og Oslo, deretter mot Drøbak (vei 23) fra stor rundkjøring på Brakerøya (ved CC kjøpesenter). Fortsett å følge vei 23 når denne tar av mot høyre ved Spikkestad, ca 13,5 km fra CC kjøpesenter

most of the characteristics of erectile dysfunction and its possible amoxil makes me happy • Stoneâ use of sildenafil Is also contraindicated in the case of cardiac patients with severe.

. Det er mulig å se klippen et kort øyeblikk på toppen av bakken i en slak venstresving. Ta første avkjøring til høyre merket Røyken / Hyggen, og deretter mot venstre mot Hyggen / Auvi / Avinor i rundkjøring. Ta av til høyre på Auvi industriområde – Luftveien.

Fra Oslo kjør E18 i retning Drammen og ta av ved Asker. Følg vei 167 mot Heggedal og Røyken. Følg deretter skilting mot vei 23 og Drammen. Ta av til høyre skiltet Hyggen og følg skilting mot Hyggen / Auvi industriområde. Kjør 600 m over brua og ta av til høyre inn Luftveien.

Fra Luftveien gå til venstre for bommen og langs gjerdet til grusveien og opp bratt bakke (med en bom nederst) som skråner opp mot høyre. På toppen av denne, ta av på sti mot venstre. Følg denne bortover og etter hvert nedover langs klippen.

 

 

Harald Bakken klatrer Krisp på Muserud. Foto: Anders Johansen.