Hyggen vest

Vest for klatreveggen på Hyggen er det også en stor klippe hvor det er etablert en del ruter, både riss som sikres naturlig og bratte sva som sikres med borebolter. Klippen er ca 200 meter brei og med vegghøyde opp til over 30 meter, selv om det meste ligger på 10 – 20 meter. En fabelaktig jobb er gjort av utviklerne, med Harald Bakken og Lars Wegge som primus motorer, både med børster og motorsag.

Parkering
Som for Hyggen «gamlefeltet», på en parkeringsplass på høyre side av Allegodtveien (se Drammensføreren). Denne ligger i bunnen av boligfeltet her, under denne klippen. Ikke kjør videre oppover i boligfeltet.

Fører

Fra 2016:  Minifører for Hyggen Vest 

Craget har fått løpende oppdateringer/utvidelser. For siste gjeldende fører se: Maria og Haralds blogg

Adkomst
Gå videre oppover veien til denne svinger brått 90 grader opp mot høyre. Der går man inn og bratt opp en gjengrodd traktorvei. 200 meter oppover og gradvis mot høyre, så ta inn og ned til høyre ved en liten steinvarde. Over en liten bekk og du er ved klippen. 10 min gangtid fra bilen.

hyggenvest og mellomveggen
Foto: Chad Stokes
Silje Hollås klatrer. Foto: Chad Stokes