Gullaug

Gullaug ligger rett ovenfor E134 og Drammensfjorden i Lier, og var en populær klippe på 2000-tallet med fine og velsikrede ruter på grad 6-7. Disse ligger i den etablerte venstre del av klippen, hvor det er 30 ruter. Det siste tiåret har det også blitt etablert mange ruter av to ivrige Osloklatrere i høyre del av klippen, på begge sider av den bratte kløfta som skiller klippen i to. Her klatres det langt mindre, det er mye løst fjell og det er også vandrefalk som hekker slik at det ikke skal klatres i denne delen av veggen før 15. juli hvert år. Klatring i denne delen krever derfor at man tar hensyn til årstid og steinkvalitet.

De siste årene har området på vei opp til klippen vært preget av veiarbeid. Løvtrærne i bunnen av venstre del gir skygge og reduserer støyen fra veien, men bidrar også til at klippen ikke tørker med en gang. Det motsatte er tilfelle for høyre side.

Klatringen har stort sett ettermiddagssol.

Adkomst

Fra Drammen eller E18 fra Oslo/Asker følges E134 sørover fra Lier med skilt mot Drøbak. Etter et par kilometer passeres en Kiwi og bensinstasjon, og på toppen av bakken der det svinger og går nedover ligger klippen på venstre hånd. Det er mulig å parkere i lomma på vestsiden av veien, eller 200 meter lengre nord ved Ragn-Sells eller eventuelt helt nede ved Kiwi-butikken. Fra parkeringslomma følg sykkelveien ned mot svingen, pass på all trafikken, og gå oppover sti på østsiden mot klippen mot kløfta. Det etablerte feltet ligger drøyt 100 meter opp i lia ved trærne, mens den nye klatringen ligger ved kløfta eller det lille betonghuset (bunkersene).

Endringer

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.