Gullaug

VÆR OPPMERKSOM PÅ ANLEGGSAKTIVITET VED KLATREFELTET I PERIODEN 2016 -2018

Populært felt med kort anmarsj. Egen liten vegg for barn og fin skog for leik og grilling.

Denne klippen har opplevd en voldsom popularitet. Et utvalg av godt sikrede ruter på 6-tallet har sannsynligvis skylden for dette. Bunnen av klippen er forholdsvis tildekket av en del løvtrær som gir skygge. Toppen av klippen gir en fin utsikt over Drammensfjorden, men sjeneres av noe trafikkstøy fra veien nedenfor.

Spesielle hensyn
Følg parkeringsanvisningene!

Det foregår hekking av rovfugl i klippene ved Gullaug (se kart). I den mest sårbare tida fra 1. mars til 1. august, oppfordrer vi at folk holder seg på god avstand og ikke klatrer i denne delen av fjellveggen (merket på kartet). Heldigvis gjelder ikke dette de mest populære delene av klatrefeltet (Skytebanesektoren). D.v.s. at alle rutene i føreren (Drammensgranitt, 2009), til venstre på feltet, er utafor området, og kan klatres på hele året.

Vær obs på faren for løst fjell mot høyre på feltet (sørover) (Midtsektoren, Kløfta og Bunkerssektoren).

Parkering
Det er en grei parkering langs hovedveien (Røykenveien) under klippen (busslomme på høyre side når du kommer fra Drammen), men ikke stå i selve busslomma! Er det fullt her kjør tilbake mot Drammen et par hundre meter og parker ved nedlagt brannstasjon (Ragn Sells) på samme side av veien.

Parkeringen har en del plasser, men på tross av dette har det tidvis vært vanskelig å få parkert. Det oppfordres til å skråparkere slik at man får plass til mange biler uten å være til hinder for bussen. Hvis man er til hinder for bussen er veien kort til borttauing og trafikkbot.

Oppdateringer

To ruter som ikke kom med i føreren, ved Låks.

Ikke lengre utfordrende plassert anker på Mindre alvorlige ting.

Tre nye ruter på Midtsektoren i 2009 og 2015.

Og her er oppdateringer for ruter videre mot høyre på feltet (sørover) (Midtsektoren (Solsiden), Kløfta (Kløfta venstre og Kløfta høyre) og Bunkerssektoren (Start, Festung og KR)):    2014_Gullaug-nye-sektorer.   Vær obs på faren for løst fjell i dette området.

Adkomst
Fra Drammen sentrum følg skilting mot E18 og Oslo, deretter mot Drøbak (vei 23) fra stor rundkjøring på Brakerøya (ved CC kjøpesenter). Fortsett på vei 23 og ta til høyre i neste rundkjøring. Etter passering av Kiwi og Dyno på høyre side, vil klippen være godt synlig på venstre side av veien. Parker ved (ikke i) busslomme på toppen av bakken, ca 500 m etter passering av Kiwi. Pass på å sette bilen utenfor asfalten for å unngå borttauing, samt å skråparkere. Dersom deter fullt her, kjør ca 200m tilbake mot Drammen, og parker ved Ragn Sells.

Fra Oslo, ta av fra E18 ved Kjellstad i Lier (ved Statoil stasjon). Følg skilting mot Drøbak (vei 23) i ca 4,5 km. Som fra Drammen etter passering av Kiwi.

Gullaug-oversikt

Kryss veien forsiktig – det er mye trafikk her, og følg grusvei på andre siden av veien (stengt med kjetting) i ca 50m og ta til venstre på sti for å komme til klippen. Følg denne oppover og ca 50-100 m bortover når du har kommet på toppen av bakken.

Gullaug-detalj
Klatring på Skytebanesektoren på Gullaug. Foto: Chad Stokes.