Crags

Sportsklatring på bolter, naturlig sikring på flere taulengder og teknisk klatring. Drammensdistriktet har alt og vi ønsker her å samle informasjonen og holde den informert for klatrere som benytter feltene.

Vi anbefaler at du kjøper Drammensgranitt, føreren som ble utgitt i 2023. Den inneholder ruteoversikt på klippene og anmarsj. Og ikke minst støtter foreningens dugnadsarbeidet som har foregått i mange år, og som sikkert vil foregå i mange år fremover.

Ulrike Jüse klatrer på Tverråsen. Foto: Håvard Grothe Lien.