Om DKK

Drammen klatreklubb (DKK) organiserer klatrere i nedre del av Buskerud og nordre del av Vestfold, og andre som vil støtte vårt arbeid.

I følge vedtektene er klubbens formål er å drive informasjon om klatresport, å skape kontakt mellom klatreinteresserte og virke for deres interesser, samt å drive klatresport organisert i Norges idrettsforbund. Den vil søke å fremme en klatresport med vekt på sikkerhet og vern om klatremulighetene.

Kontonummer: 2220.08.84209

Vipps-nummer: 123149

Organisasjonsnummer: 995 284 715

Stiftelsesår
Det har vært litt usikkerhet om stiftelsesåret for klubben vår. Det skal ha vært en gruppe på 1980-tallet, men som døde ut. Så ble klubben opprettet i 1994 (3. februar 1994).

Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen
DKK er registrert i Frivillighetsregisteret og DKK deltar derfor i Grasrotandelen. Dette er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen. Der kan du søke opp ønsket grasrotmottaker (for eksempel Drammen klatreklubb). Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær eller fra mobil (SMS: Grasrotandelen «org.nr» til 2020).

dkk-logo_8

Ledere i DKK (styrets leder)

NR Periode       Navn                   Lengde
1. 1994          Pål Jensen             1 år
2. 1995 - 1996   Rune Larsen            2 år
3. 1997 - 1998   Ole Martinsen          2 år
4. 1999 - 2000   Lars Rønnevig          2 år
5. 2001          Håvard Ellefsen        1 år
6. 2002 - 2006   Rune Larsen            5 år (= 7 år)
7. 2007 - 2011   Lene Gruer             5 år
8. 2012          Kristos Andrinopoulos 1 år
9. 2013          Chad Stokes            ½ år
10. 2013          Antonia Rieck          ½ år
11. 2014     Quoc Le                ½ år
12. 2014     Harald Østerbø         ½ år
13. 2015 - 2018   Anders Johansen    4 år
14. 2019 -    Geir Arne Bore