Bergflødt

Bergflødt er en av de mektigste klippene på Østlandet, med stort sett harde og lange ruter fra grad 7 og oppover på åtter og niergraden.

Flere av rutene er regnet som noen av de fineste for graden på Østlandet. Det er mye krevende klatring, og kan kreve litt tilvenning med tanke på teknikk og utholdenhet, men det utvikler deg som klatrer (og menneske).

Pass på lengden på rutene, det holder ikke med et 70 meters tau på alle rutene. Så sørg alltid for å sikre bakenden av tauet. Det har vært to alvorlige skader under nedfiring fra en rute. Det er sol på veggen til 1-2 tiden, og fra april til september er det stort sett best å klatre i skyggen. På høsten kan klippen bli våt med mye regn og tørke litt sent, og på tidlig vår kan snøen ligge en stund opp til klippen mens det kan være bart ved rutene.

Klippen ble utviklet i to runder og over lang tid, blant annet fordi det på 90-tallet hekket vandrefalk noen sesonger og fordi det er mange krevende ruter. Håkon Hansen, Hjarrand Julsrud og Einar Broch Johnsen utviklet flere ruter og gikk noen av dem på 90-tallet. De fleste ble gått tidlig på 2000-tallet, med Robert Caspersen, Leif Henning Broch Johnsen og Torkel Røisli som de mest ivrige førstebestigerne. Det har vært mye aktivitet det siste tiåret, med en hard kjerne av klatrere som har jobbet seg gjennom de mange vanskelige rutene.

Det siste tiåret er det gått flere harde ruter opp til grad 9/9+ og 9+, og i 2020 gikk Erik Grandelius det legendariske Fuglesang-prosjektet med graden 9a som en av to på graden i Sør-Norge.

ANNEKSET

Halvveis opp bakkene går det en sti ut til venstre som fører til en egen klippe, Annekset, som ligger noen hundre meter til venstre for hovedklippen. Her er det flere fine linjer som er gått, og noen åpne prosjekter som venter på førstebestigere.

VERN

Det hekker regelmessig vandrefalk på Askfjell, og derfor er det som oftest klatreforbud fra 1. mars til 15. juli. En sjelden gang hekker fuglene også på Bergflødt, og da må klatringen vike de få årene det skjer. Oppdager du hekkende fugl på Bergflødt, så må klatringen avsluttes og det må avklares med ornitologer om klatringen må vente til hekketiden er over.

Adkomst

Fra Drammen eller Oslo følges E18 til Kjellstad i Lier, der man følger vei 284 nordover merket Hønefoss og Lierbyen. I rundkjøringen ved Lierbyen tar man rett nord langs vestsideveien i ett minutt før man tar Bergflødtveien til venstre. Veien følges i et par km langs jorder og skogholt til Bergflødt behandlingssenter.

Parkering på plassen 50 meter etter Bergflødt behandlingssenter til høyre. (Det er ikke lenger parkering på toppen av bakkene på åkeren der man går opp til klippen.)

Derfra følges grusvei opp bakken, ta til venstre videre opp bakken i drøyt 100 meter. Ta sti over åker 50 meter før gården. Følg grusvei oppover i 10 minutter, hold til venstre i første kryss. Anneks ligger opp til venstre der traktorveien krysser en bekk. Hovedklippen ligger på toppen av bakken der det flater ut litt i høyrekant av klippen over stien. Gå til venstre over bekken ved to trestokker lagt over bekken ved en stein, og følg sti opp bratt bakke til klippen.

Endringer

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.