Østhagan

En av de nyeste klippene i Hyggenområdet, hovedsakelig utviklet siden 2018. Her har blant andre Arne Lind og Keith Robson klatret tidligere, antakelig på 60- eller 70-tallet, men ifølge Arne Lind er ingen ruter gått i fri tidligere.

Klippen har primært naturlige sikrede ruter. Generelt ønsker klubben og de som har utviklet feltet å holde rutene så fritt for bolter som mulig. Det er to sektorer foreløpig, som ligger 150-200 meter fra hverandre, med femten naturlig sikrede ruter, og tre boltede ruter.

Midt på Veiveggen er det tre åpne prosjekter som det er ønskelig å holde fri for bolter. Det er mulig at noen av dem vil trenge en eller to bolter, men det er ønskelig å beholde mest mulig naturlige sikringer. Det er potensiale for flere ruter på Veiveggen og Takveggen. Mellom Veiveggen og Takveggen er det potensiale for buldere og korte ruter. Til venstre for Takveggen ligger også et voldsomt overheng. Det er også potensiale for korte ruter rett ved parkeringen.

Adkomst

Fra fellesparkeringen for Hyggenfeltene følg Allegodtveien videre oppover i 400 m til skarp høyresving. Følg turveien til venstre, forbi Mellomveggen og helt til du kommer til noen hus og en bilvei. Dette er Østhagan. Ta til høyre og følg veien i omtrent 350 m til det tar av en vei til venstre. Det ligger en gård som driver med hester omtrent 100 m forbi krysset. Total gangavstand fra fellesparkeringa er under 1,5 km.

Veiveggen er da på høyre side og lett synlig fra veien. Takveggen ligger inne i skogen, parallelt med og omtrent 100 m fra veien. Du kan enten gå fra Veiveggen og følge småvegger innover i skogen til du kommer til neste høye vegg, eller du kan gå direkte inn i skogen rett fra veikrysset.

Endringer

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.