Vardåsen

De renskurte svaene ved Dikemark i Asker er svært populære, og gir slake og ganske lange ruter på fin granitt. Feltet har lange tradisjoner, og noen av de gamle rutene kan oppleves som noe sparsomt sikret. Enkelte av de gamle rutene har imidlertid fått tilført bolter, slik at de i dag fremstår som velsikret. Det er også boltet endel de siste tiårene for å lage kursruter.

Feltet brukes mye til kurs, og blitt spesielt populært de siste årene. Høyre sva har hatt mest aktivitet, men midtre sva har de senere år opplevd økende popularitet. Det har vært gått flere varianter av ruter enn det som nevnes her, som er mer å regne som variasjoner. Strengt tatt kan det klatres nesten overalt.

Adkomst

Fra Drammen sentrum, følg E18 mot Oslo. Ta av før Liertoppen, mot Lierskogen og Tranby. Ta til høyre i neste kryss mot Lierskogen, og skrått til venstre i neste rundkjøring mot Liertoppen kjøpesenter. Følg Drammensveien i 5 km mot Asker og forbi kjøpesenteret, og ta inn til høyre mot Dikemark på Dikemarksveien. Følg veien i litt over 3 km til Solberg skole på høyre side, og parker på parkeringplassen her. Svaene er synlig lenger fram på venstre side av veien. Fra skolen er det 1,2 km å gå langs veien, forbi Hauger bussholdeplass og videre under svaene, til en trapp og sti som fører opp mellom midtre og venstre sva.

Fra Oslo følg E18 mot Drammen, og ta av mot Asker og Dikemark. Ta til venstre i neste rundkjøring og følg veien mot Dikemark. Etter 3,7 km ta til venstre mot Heggedal og Dikemark, og følg Dikemarksveien til Solberg skole.

NB: Tidligere er det angitt parkering på veien under svaene. Dette er ikke anbefalt og fører til konflikter med naboer, som ikke ønsker masse biler feilparkert nær hus og gårder. All parkering bør skje på parkeringsplassen ved skolen. Under svaene er veien smal med få stoppmuligheter på høyre side. Hvis du vil slippe av passasjerer og bagasje nærmere veggen, kjør minst en km forbi veggen til en mer oversiktlig strekning før du snur. Neste rundkjøring er 3 km unna, i Heggedal.

Endringer

I Drammensgranitt 2023 er det feil nummerering i skissen for høyre sva, og det mangler også en linje. Her er korrigert skisse.

Om du finner feil på disse sidene eller i Drammensgranitt 2023, gi oss beskjed via dette skjemaet.
Meld inn nye ruter via dette skjemaet.