Kategorier
Alt og ingenting

Gled deg til ny klatrefører for Drammensgranitten

Mellomveggen på Hyggen er et av de nye klatrefeltene som vil prege den nye klatreføreren. Her er Iris Sørbye Bore på Øl og onsight. Foto: Tom Atle Bordevik

Nå lager Drammen klatreklubb en ny utgave av den populære og nå utsolgte klatreføreren som skal komme i 2021. Vi inviterer alle klatrere til å være med, og premierer flere av de gode bidragene.

Det er ingen andre byområder som har like mye klippeklatring og buldring å presentere i en fører som det vil bli i den nye utgaven av føreren Drammensgranitt som kommer neste år: 

  • Over 1250 ruter inkludert mange av de lettest tilgjengelige rutene og feltene for nybegynnere og helt opp til flere av de hardeste rutene og feltene på Østlandet.
  • Godt over 100 buldre, fra det hardeste på Østlandet til mange lette, fra idylliske strandperler til bynære og familievennlige buldreklipper, og med potensiale for mange flere.
  • Over 40 felt fra Øvre Eiker, nye Drammen, Lier , Nye Asker kommune inkludert Hurumhalvøya, og noen andre felt som hører naturlig til og ikke dekkes av andre førere. Føreren inkluderer flere de største og mest populære feltene på Østlandene, Og noen av de største og mest uklatrede klippene på det sentrale østlandsområdet, som vil gi nye ruter lange framover for de eventyrlystne.
  • Ønsker du evig berømmelse er du velkommen til å gå noen av de nesten 100 registrerte prosjekter på klippene. Nå er det på tide å ta seg sammen, eller hjelpe andre som har parkert sine prosjekter. Her er det store muligheter på klipper som Tverråsen, Askfjell, Berger, Gamledammen, Ovnerud og til og med Bergflødt.

Siden føreren Drammensgranitt kom i 2009 har det skjedd mye spennende. Flere nye store felt for ruter og buldring, mange nye harde ruter og buldre, og ikke minst mange nye lette ruter og buldre som gjør klatringen lett tilgjengelig for alle nye klatrere.

Føreren er viktig for å gjøre klatring tilgjengelig, og inntektene bruker klubben til å ta vare på klatrefeltene, for å rebolte og sette nye bolter der det ikke kan sikres naturlig.

Føreren blir bedre hvis flest mulig bidrar. Vi ønsker, og vil premiere:

  • Rapporter om nye ruter som gås eller som er gått. 
  • Bilder fra feltene av klatrere og rutene. 

Klubben ønsker velkommen annonser fra alle som vil profilere produktene sine, det er takket være slike annonser at føreren blir et godt produkt. Annonsen være godt synlig for de mange ivrige uteklatrerne som ofte trenger nytt utstyr. Ta kontakt med Harald Østerbø, harald@klatreverket.no

DKK trenger også flere frivillige som kan hjelpe til med å lage føreren. Den kommer ikke helt av seg selv.. Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis du har litt tid og lyst til å bidra.