Kategorier
Alt og ingenting

Slik hjelper DKK klatremiljøet

Juniorgruppa med på DKKs klatrekveld på Damtjern juni 2020. Foto: Geir Arne Bore

Drammen Klatreklubb har i over 25 år bidratt til å løfte og styrke klatremiljøet i et av Norges største bynære klatreområder.

Med over 1000 klatreruter rundt byen, og et flott samarbeid med Klatreverket Drammen, så skal DKK bidra til at regionen har et av de beste klatretilbudene i landet enten man vil klatre ute eller inne, for å hygge seg eller vinne NM. 

Her er klubbens satsingsområder: 

Utendørs: 

 • Utgir fører og holder oversikt over klatrefelt og ruter i samarbeid med førstebestigere og ildsjeler. Føreren Drammensgranitt er nå omtrent utsolgt, og vi starter arbeidet med en ny fører som kan informere og inspirere klatrere og sørge for inntekter til vedlikehold og utvikling av klatrefelt. 
 • Støtte utvikling og vedlikehold av klatrefelt. Klubben støtter bolting av nye ruter der det er nødvendig med borebolter og ankre, og ildsjelene i feltutviklingskomiteen organiserer rebolting og annet vedlikehold på felt og bistår klatrere som ønsker innspill til hvordan ruter kan sikres med bolter. DKK samarbeider tett med Røyken og Hurum klatreklubb på felt som geografisk og historisk favner begge klubbene. 
 • Hjelper klatrerinteresserte i området med faste samlinger på de ulike feltene for alle som ønsker å møte andre klatrere og bli kjent med nye felt. 
 • Medlemmer får også tilbud om klubbutviklingstiltak, som kameratredningskurs, når det er interesse for det og det blir prioritert. 
 • DKK har dialog med kommuner og eventuelle grunneiere der det er nødvendig.

Innendørs: 

 • DKK samarbeider tett med Klatreverket Drammen for sosiale arrangementer, konkurranser, og barne- og ungdomsklatring. Klatreverket Drammen står for den grunnleggende opplæringen av alle, og har faste klatregrupper for 10-15 åringer og andre tilbud. 
 • DKK har juniortrening for ungdom som vil satse ut over Klatreverkets tilbud, inkludert konkurranser. 
 • DKK arrangerer trenerkurs for å utvikle bedre kvalitet på instruktører i regionen. 
 • Konkurranser: DKK støtter deltakere i nasjonal konkurranser, og kan være med å arrangere konkurranser. 2017 ble norgescup i buldring arrangert i Drammen.  I 2020 arrangerte DKK Østlandscup topptaukonkurranse for unge opp til 16 år. Det var tidenes største klatrekonkurranse i Norge med over 120 deltakere. 
 • Klubben har de siste årene hatt flere gode resultater:
  • I 2017 tok DKK sin første norgescupseier i buldring med Patrick Pedersen, og 8. og 9. plass i NM i buldring med Patrick og Ian Hollows. 
  • I 2018 tok klubben 2 og 3 plass i NM i buldring senior herrer med Ian Hollows og Markus Nikolai Bülow-Berntzen.
  • Hermine Øye-Forbregd tok 4. plass i NM speed junior kvinner. 
  • I 2019 tok klubben en 9. plass i NM buldring yngre junior med Daniel Midttun og 11. og 13. plass i NM buldring med Markus Nikolai Bülow-Berntzen og Ian Hollows. 
  • I 2020 var et av de beste konkurranseårene for juniorklassen: 
   • Daniel Midttun fikk delt førsteplass i norgescupen i buldring, og vant en av konkurransene og fikk 4. plass i NM
   • Daniel Midttun fikk 3. plass i Norgescup sammenlagt ledklatring. Oscar Hole Gjengedal, som har trent med DKK og konkurrert for Røyken og Hurum klatreklubb, fikk 6. plass. Pga koronatiltak ble det ikke arrangert NM i led. 
   • Ada Gustad fikk 8. plass i NM i buldring yngre junior. 
   • Markus Nikolai Bülow-Berntzen fikk også 8. plass i seniorklassen. 
 • Klubben har også noen sosiale arrangementer, spesielt juleavslutning for juniorer, julefest og årsmøte. 
 • I perioder har klubben også faste klatretider hvis det er interesse for å møtes. 

Kom gjerne med innspill hvis du har spørsmål eller ønsker.