Kategorier
Alt og ingenting

Gled deg til ny klatrefører for Drammensgranitten

Mellomveggen på Hyggen er et av de nye klatrefeltene som vil prege den nye klatreføreren. Her er Iris Sørbye Bore på Øl og onsight. Foto: Tom Atle Bordevik

Nå lager Drammen klatreklubb en ny utgave av den populære og nå utsolgte klatreføreren som skal komme i 2021. Vi inviterer alle klatrere til å være med, og premierer flere av de gode bidragene.

Det er ingen andre byområder som har like mye klippeklatring og buldring å presentere i en fører som det vil bli i den nye utgaven av føreren Drammensgranitt som kommer neste år: 

 • Over 1250 ruter inkludert mange av de lettest tilgjengelige rutene og feltene for nybegynnere og helt opp til flere av de hardeste rutene og feltene på Østlandet.
 • Godt over 100 buldre, fra det hardeste på Østlandet til mange lette, fra idylliske strandperler til bynære og familievennlige buldreklipper, og med potensiale for mange flere.
 • Over 40 felt fra Øvre Eiker, nye Drammen, Lier , Nye Asker kommune inkludert Hurumhalvøya, og noen andre felt som hører naturlig til og ikke dekkes av andre førere. Føreren inkluderer flere de største og mest populære feltene på Østlandene, Og noen av de største og mest uklatrede klippene på det sentrale østlandsområdet, som vil gi nye ruter lange framover for de eventyrlystne.
 • Ønsker du evig berømmelse er du velkommen til å gå noen av de nesten 100 registrerte prosjekter på klippene. Nå er det på tide å ta seg sammen, eller hjelpe andre som har parkert sine prosjekter. Her er det store muligheter på klipper som Tverråsen, Askfjell, Berger, Gamledammen, Ovnerud og til og med Bergflødt.

Siden føreren Drammensgranitt kom i 2009 har det skjedd mye spennende. Flere nye store felt for ruter og buldring, mange nye harde ruter og buldre, og ikke minst mange nye lette ruter og buldre som gjør klatringen lett tilgjengelig for alle nye klatrere.

Føreren er viktig for å gjøre klatring tilgjengelig, og inntektene bruker klubben til å ta vare på klatrefeltene, for å rebolte og sette nye bolter der det ikke kan sikres naturlig.

Føreren blir bedre hvis flest mulig bidrar. Vi ønsker, og vil premiere:

 • Rapporter om nye ruter som gås eller som er gått. 
 • Bilder fra feltene av klatrere og rutene. 

Klubben ønsker velkommen annonser fra alle som vil profilere produktene sine, det er takket være slike annonser at føreren blir et godt produkt. Annonsen være godt synlig for de mange ivrige uteklatrerne som ofte trenger nytt utstyr. Ta kontakt med Harald Østerbø, harald@klatreverket.no

DKK trenger også flere frivillige som kan hjelpe til med å lage føreren. Den kommer ikke helt av seg selv.. Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis du har litt tid og lyst til å bidra.

Kategorier
Alt og ingenting

Slik hjelper DKK klatremiljøet

Juniorgruppa med på DKKs klatrekveld på Damtjern juni 2020. Foto: Geir Arne Bore

Drammen Klatreklubb har i over 25 år bidratt til å løfte og styrke klatremiljøet i et av Norges største bynære klatreområder.

Med over 1000 klatreruter rundt byen, og et flott samarbeid med Klatreverket Drammen, så skal DKK bidra til at regionen har et av de beste klatretilbudene i landet enten man vil klatre ute eller inne, for å hygge seg eller vinne NM. 

Her er klubbens satsingsområder: 

Utendørs: 

 • Utgir fører og holder oversikt over klatrefelt og ruter i samarbeid med førstebestigere og ildsjeler. Føreren Drammensgranitt er nå omtrent utsolgt, og vi starter arbeidet med en ny fører som kan informere og inspirere klatrere og sørge for inntekter til vedlikehold og utvikling av klatrefelt. 
 • Støtte utvikling og vedlikehold av klatrefelt. Klubben støtter bolting av nye ruter der det er nødvendig med borebolter og ankre, og ildsjelene i feltutviklingskomiteen organiserer rebolting og annet vedlikehold på felt og bistår klatrere som ønsker innspill til hvordan ruter kan sikres med bolter. DKK samarbeider tett med Røyken og Hurum klatreklubb på felt som geografisk og historisk favner begge klubbene. 
 • Hjelper klatrerinteresserte i området med faste samlinger på de ulike feltene for alle som ønsker å møte andre klatrere og bli kjent med nye felt. 
 • Medlemmer får også tilbud om klubbutviklingstiltak, som kameratredningskurs, når det er interesse for det og det blir prioritert. 
 • DKK har dialog med kommuner og eventuelle grunneiere der det er nødvendig.

Innendørs: 

 • DKK samarbeider tett med Klatreverket Drammen for sosiale arrangementer, konkurranser, og barne- og ungdomsklatring. Klatreverket Drammen står for den grunnleggende opplæringen av alle, og har faste klatregrupper for 10-15 åringer og andre tilbud. 
 • DKK har juniortrening for ungdom som vil satse ut over Klatreverkets tilbud, inkludert konkurranser. 
 • DKK arrangerer trenerkurs for å utvikle bedre kvalitet på instruktører i regionen. 
 • Konkurranser: DKK støtter deltakere i nasjonal konkurranser, og kan være med å arrangere konkurranser. 2017 ble norgescup i buldring arrangert i Drammen.  I 2020 arrangerte DKK Østlandscup topptaukonkurranse for unge opp til 16 år. Det var tidenes største klatrekonkurranse i Norge med over 120 deltakere. 
 • Klubben har de siste årene hatt flere gode resultater:
  • I 2017 tok DKK sin første norgescupseier i buldring med Patrick Pedersen, og 8. og 9. plass i NM i buldring med Patrick og Ian Hollows. 
  • I 2018 tok klubben 2 og 3 plass i NM i buldring senior herrer med Ian Hollows og Markus Nikolai Bülow-Berntzen.
  • Hermine Øye-Forbregd tok 4. plass i NM speed junior kvinner. 
  • I 2019 tok klubben en 9. plass i NM buldring yngre junior med Daniel Midttun og 11. og 13. plass i NM buldring med Markus Nikolai Bülow-Berntzen og Ian Hollows. 
  • I 2020 var et av de beste konkurranseårene for juniorklassen: 
   • Daniel Midttun fikk delt førsteplass i norgescupen i buldring, og vant en av konkurransene og fikk 4. plass i NM
   • Daniel Midttun fikk 3. plass i Norgescup sammenlagt ledklatring. Oscar Hole Gjengedal, som har trent med DKK og konkurrert for Røyken og Hurum klatreklubb, fikk 6. plass. Pga koronatiltak ble det ikke arrangert NM i led. 
   • Ada Gustad fikk 8. plass i NM i buldring yngre junior. 
   • Markus Nikolai Bülow-Berntzen fikk også 8. plass i seniorklassen. 
 • Klubben har også noen sosiale arrangementer, spesielt juleavslutning for juniorer, julefest og årsmøte. 
 • I perioder har klubben også faste klatretider hvis det er interesse for å møtes. 

Kom gjerne med innspill hvis du har spørsmål eller ønsker.

Kategorier
Alt og ingenting

2020 – beste år for DKKs juniorklatrere


Daniel Midttun (til høyre) med delt førsteplass i norgescup buldring for 2020.

Drammen klatreklubb har hatt gode resultater i nasjonale konkurranser de siste årene, og i 2020 var det de yngre juniorene som markerte seg best. 

Daniel Midttun fikk delt førsteplass i norgescupen i buldring, og vant en av konkurransene og fikk 4. plass i NM i buildring på Lillehammer i starten av mars rett før koronasmitten førte til avlyste konkurranser resten av våren. Ada Gustad fikk 8. plass i NM i buldring yngre junior, og tilsvarende resultat i de andre norgescupene i sin debut som konkurranseklatrer. Markus Nikolai Bülow-Berntzen fikk også 8. plass i seniorklassen i NM i buldring, og bekrefter at han er blant de hvasseste i landet tredje året på rad etter 3. plassen i 2018. 

Daniel Midttun fikk også 3. plass i Norgescup sammenlagt ledklatring, og var i finalene i både Molde og Haugesund. Oscar Hole Gjengedal, som har trent med DKK og konkurrert for Røyken og Hurum klatreklubb, fikk 6. plass. Pga koronatiltak ble det ikke arrangert NM i led. 

Klubben har de siste årene hatt flere gode resultater:

 • I 2017 tok DKK sin første norgescupseier i senior imed Patrick Pedersen i buldring, og 8. og 9. plass i NM i buldring med Patrick og Ian Hollows. 
 • I 2018 tok klubben 2 og 3 plass i NM i buldring senior herrer med Ian Hollows og Markus Nikolai Bülow-Berntzen.
 • Hermine Øye-Forbregd tok 4. plass i NM speed junior kvinner. 
 • I 2019 tok klubben en 9. plass i NM buldring yngre junior med Daniel Midttun og 11. og 13. plass i NM buldring med Markus Nikolai Bülow-Berntzen og Ian Hollows. 
Kategorier
Alt og ingenting

Årsmøte og sikrere klatring 12. mars

Damtjern – et av Norges mest populære klatrefelt og et av de mange DKK er med å vedlikeholder. Klatrer på Kaptein Jazz. Foto: Geir Arne Bore

Torsdag 12. mars kan du både være med å forme klatringen i Drammensregionen og få de beste rådene for å klatre sikrere. Begge deler på Klatreverket Drammen klokka 18. 

 • Årsmøtet til Drammen klatreklubb er det viktigste møtet for å forme utendørs- og konkurranseklatringen i området. Bli med så vi prioriterer i tråd med dine interesser når vi skal utvikle klatringen, lage ny fører, klubbens kurs og kurs, inkludert barne- og ungdomsarbeidet med Klatreverket Drammen. 
 • Geir Evensen holder foredrag om det viktigste han lærte i arbeidet med boka Sikker klatring. Boka har fått mye omtale og bidratt til en interessant dialog om hvordan klatrere kan lære seg å bli tryggere og unngå feil. Så dette er livsviktig læring. 

Her er programmet for årsmøtet: 

 • Årsberetning og regnskap
 • Planer for 2020
 • Valg av nye styremedlemmer 
 • Pizza og foredrag av Geir Evensen

Hvis det er noen som ønsker å bidra i arbeidet for å utvikle klatringen, så ønsker vi både flere styremedlemmer og deltakere i de to viktige arbeidsgruppene vi skal ha i 2020: 

 • Utvikle og sikre klatrefeltene i området. 
 • Lage ny fører for Drammensgranitt, over ti år etter at den forrige og nå utsolgte føreren kom. 

Ta kontakt med geirarnebore@gmail.com hvis du har mulighet til å delta. 

 

Kategorier
Alt og ingenting

Årsmøtereferat og årsberetning

Årsmøtereferat fra 2019

Årsberetning for 2018

 

Inspirerende foredrag om klatretrening fra Stian Christophersen, som er en av to forfattere av Klatrebibelen, fysioterapeut og tidligere NM-vinner og landslagstrener.

Kategorier
Alt og ingenting

Drammen Friluftsforum

Drammen Klatreklubb støtter initiativet og har blitt med i Drammen Friluftsforum.

https://www.drammen.kommune.no/aktuelt/aktuelt/friluftsforum-etablert/

Tilslutningserklæring.

Kategorier
Alt og ingenting

Årsmøte DKK 2019

Årsmøtet holdes torsdag 24. januar kl 18. i lokalene til Klatreverket i Drammen.

I starten av møte vil superklatrer Stian Christophersen komme å fortelle om Klatrebibelen.
https://www.klatrebibelen.com

Og så blir det vanlige årsmøtesaker; gjennomgang av regnskapet og årsberetning, fastsetting av kontingent, valg m.v.

Og pizza og brus!

Vi er også på jakt etter folk som kunne tenke seg å gjøre en liten innsats for klubben. Særlig knyttet til regnskap/kasserer og web. Så er du interessert eller kjenner noen som kan passe er det bare å ta kontakt.

Kategorier
Alt og ingenting

Uttalelse fra Drammen klatreklubb om boltestriden på Hyggen høsten 2018

Se vedlagt PDF-fil:

Uttalelse boltestrid Hyggen