Kategorier
Alt og ingenting

Rovfugl i klippene ved Gullaug


DKK har samarbeidet med Statens naturoppsyn, Norsk ornitologisk forening, Drammen & Omegn lokallag og Naturvernforbundet i Buskerud om å sette opp en plakat som ber folk vise hensyn i hekkeperioden: ” … Det foregår hekking av rovfugl i klippene ved Gullaug. I den mest sårbare tida fra 1. mars til 1. august, oppfordrer vi på det sterkeste at folk holder seg på god avstand og ikke klatrer i denne delen av fjellveggen (merket på kartet).” Heldigvis gjelder ikke dette de mest populære delene av klatrefeltet (Skytebanesektoren). D.v.s. at alle rutene i føreren (Drammensgranitt, 2009) til venstre på feltet er utafor området, og kan klatres på hele året

maco to promote a stoneâerection, dimo-The necklace has the aim to disseminate the materials and methods used today “nellâart medicaâ to reach novaivf.com.

.

Klippene på Gullaug fra en annen vinkel. Foto: Nils Maudal
Klippene på Gullaug fra en annen vinkel. Foto: Nils Maudal