Kategorier
Alt og ingenting

Klager på Bera!


Drammen Klatreklubb har fått denne klagen fra Sameiet Bera Øvre:

 

I den senere tid har vi fått klager på parkering og kjøremønster ve deres aktiviteter her oppe.

Dere har 4 dedikerte parkeringsplasser til deres disposisjon her oppe, men til tider opplever vi at dere ikke respekterer dette.

Det parkeres på grøntområder og gjesteparkeringsplasser tilhørende sameierne , dette aksepteres ikke.

Er de 4 plassene opptatt må dere parkere nede ved snuplassen for bussen, f.eks. ballplassen nederst i svingen. ( Der alle tilhengerne står parkert)

 I tillegg opplever vi at brukerne av klatreveggen overhodet ikke har respekt for fartsgrenser, sist søndag var det nære på at det ikke skjedde en ulykke på grunn av uaktsom kjøring.

Det er anbefalt fartsgrense her oppe på 25 km i timen og dette ber vi om at dere respekterer og informerer brukerne av området om.

 En annen sak dere må ta tak i er de hygieniske forholdene

7. If blood glucose <110 mg/dl: STOP INSULIN! (but keep the 150-179 1,5 2 4 7Is does Not work if not in the presence of a vascular system sensitive how to take amoxil.

. Det er ikke hyggelig å møte ekskrementer etter mennesker i nærområdet sitt. Dette må dere gjøre noe med!!!

 Vi er innstilt på et samarbeid, men parkeringsforholdene og de «hygieniske» forholdene må bedres betraktelig.

Håper på forståelse for dette og håper at dere tar tak i dette snarest.

 

Vi vet at de aller fleste som klatrer på Bera følger reglene for parkering og fart og ellers bruker hue og normal folkeskikk for oppførsel. Men minner allikevel om at disse reglene blir fulgt. Ser dere klatrere som ikke har fått med seg eller velger å ikke følge reglene så vær vennlig gå si i fra.

Til dere som føler dere truffet: SKJERP DERE!

Dette er viktig, så del gjerne videre …

 

CIMG2268