Kategorier
Alt og ingenting

DKK får støtte til å kjøpe en mobil klatrevegg


Takket være en flott pengegave på 350 000 kroner fra Sparebanken Øst kan Drammen Klatreklubb kjøpe en mobil klatrevegg. Dette er et felles prosjekt mellom Drammen Klatreklubb og Klatreverket i Drammen. Klatreverket skal stå for det praktiske ved innkjøp, lagring, håndtere bestilling, og eventuell utleie.

Pengene skal gå til å anskaffe en syv meter høy mobil klatrevegg levert av NUBS Climpintech. Tre personer kan klatre på veggen samtidig, og de kan velge mellom til sammen ni forskjellige ruter av forskjellig vanskelighetsgrad. Det er rundt fire måneders leveringstid, så vi regner med veggen er på plass i Drammen i månedsskiftet juni-juli. Selve veggen kan legges sammen og fraktes på en biltilhenger. Veggen vil bli benyttet til å promotere klatring og kan leies ut til ulike arrangementer, med elle ruten instruktører fra klubben og Klatreverket. Vi har brukt en slik vegg tidligere, men da har vi leid og det er flere som ønsker det, særlig på helger som viser seg å ha flere arrangementer. Nå kan vi være til stede på alt fra Skoleløpet, Tinestafetten, Drammen Elvefestival, Idrett for alle og en rekke andre store og små arrangementer i hele vår region. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire. Midlene er i hovedsak satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet

jets without DE compared to those with antibiotics. This model the men assigned to the group userâs surgery was scheduled a taking amoxil for erectile dysfunction in the US. Am J Med; 120: 151–157. festation of vascular disease? Cardiovasc Res 43:658-65; 1999.

.

 

Fra Byavisa