Kategorier
Alt og ingenting

Årsmøte for DKK 2018


Årsmøtet holdes torsdag 25. januar kl 19. i lokalene til Klatreverket i Drammen.

Det blir vanlige årsmøtesaker; gjennomgang av regnskapet og årsberetning, fastsetting av kontingent, valg m.v.

Og så blir det pizza og brus!

Vi er også på jakt etter folk som kunne tenke seg å gjøre en liten innsats for klubben. Særlig knyttet til regnskap/kasserer og web. Så er du interessert eller kjenner noen som kan passe er det bare å ta kontakt.

Vi har også en egen klatrefelt- og boltekomite, hvis det høres interessant ut så ta gjerne kontakt om det og.

Dagens styre har svært effektiv drift med få møter og bruker internett og e-post til det meste

August 10, 1998 change your life Disclaimer.

. I dag har vi delt opp en del, så det ikke skal bli så mye på hver.

Mer om DKK og kontaktinfo finner du på klubbens hjemmesider: http://dkk.no/